Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt – Mladinski center Zagorje ob Savi

Ko slišimo besedo prekarno delo, po navadi zavzdihnemo. Mislimo si: “Kar nekaj …”, no, pa ni ravno tako. Mladinski center Zagorje ob Savi (MCZoS) pričenja s pilotnim projektom, ki ga sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. Naslov operacije je “Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt – Mladinski center Zagorje ob Savi.” Vrednost celotnega projekta znaša 87.060,40 EUR.

Glavni cilji operacije so ozaveščanje o problematiki prekarnega dela, pomen delavskih in socialnih pravic ter svetovalna pomoč in podpora mladim na trgu dela.

Cilje bomo dosegali skozi različne module, srečanja in projekte. V operacijo bo vključenih 150 mladih, starih od 15 do 29 let, ki bodo zaključili 8-urno usposabljanje na različne tematike prekarnega dela, trga dela za mlade in uresničevanja njihovih idej. Uspešno opravljeno usposabljanje pomeni 80 % prisotnost udeleženca. Operacija bo potekala med 1. 6. 2024 in 31. 12. 2026.

Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru operacije, bodo za udeležence brezplačne. Vodja operacije – mladinski delavec že pripravlja program, ki bo temeljil na željah mladih. Sodeloval bo z različnimi organizacijami, ki lahko spodbudijo oziroma pripomorejo k boljši pripravljenosti mladih na življenje, ki jih čaka: kako se pripraviti na trg dela, kakšne so njihove pravice in dolžnosti, predvsem pa smo tu za nudenje pomoči in podporo pri prvih korakih na trg dela in samostojno karierno pot.

Za vse nadaljnje informacije o srečanjih in projektih spremljajte našo spletno stran in vsa socialna omrežja – FB, IG, TikTok…