Medgeneracijsko središče

Medgeneracijsko središče Zagorje v okviru Mladinskega centra Zagorje ob Savi deluje že od leta 2013, ustanovljeno je bilo na pobudo lokalnega okolja in podprto s strani Občine Zagorje ob Savi.

Program medgeneracijskega središča je že vse od začetka namenjen vsem generacijam, aktivnosti so za udeležence večinoma brezplačne. Poslanstvo programa je spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, povezovanja, aktivna vključenost vseh generacij, prepletanje in prenašanje znanj, izkušenj in aktivno preživljanje časa.

Medgeneracijsko središče vsa leta delovanja sledi zastavljenim ciljem, se razvija in raste. V želji po dvigu kvalitete življenja posameznikov in lokalnega okolja, rušenju stereotipov in predsodkov med generacijami, sobivanju in sodelovanju različnih generacij, solidarnosti in empatije je v letu 2017 stopilo pod okrilje novo ustanovljenega Večgeneracijskega centra Zasavje, ki se je v letu 2021 iztekel. Aktivnosti za vse generacije pa se še vedno odvijajo.

 

Večgeneracijski center Zasavje (VGC Zasavje) je bil eden izmed 15 slovenskih večgeneracijskih centrov, ki jih za obdobje petih let sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Del sredstev za delovanje centra so zagotovile tudi lokalne skupnosti. Nosilec projekta VGC Zasavje je Zasavska ljudska univerza, partnerja v projektu sta Mladinski center Zagorje ob Savi in Mladinski center Hrastnik.

Poslanstvo VGC Zasavje je širjenje kulture vseživljenjskega učenja ter preraščanje v medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključevanje še posebej ranljivih skupin v Zasavju.

Izkaznica projekta.