Predstavitev

Mladinski center Zagorje ob Savi je javni zavod, ustanovljen za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino. Ustanovitelj je Občina Zagorje ob Savi, soustanovitelj pa Mladinski svet Zagorje ob Savi.

Področja delovanja Mladinskega centra Zagorje ob Savi so:

  • neformalno izobraževanje;
  • prostovoljstvo;
  • kultura in umetnost;
  • informiranje in svetovanje;
  • mednarodne izmenjave;
  • mobilnost mladih;
  • raziskovalno delo mladih;
  • participacija in aktivno državljanstvo.

Center mladim omogoča organizacijsko, prostorsko, tehnično in  svetovalno pomoč pri izvedbi njihovih projektov ter pomoč pri  vključevanju v domače in mednarodne projekte. Predvsem pa je svobodomiseln in do drugačnosti toleranten prostor, odprt vsem, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas ter v dobri družbi in na zabaven način pridobiti nova znanja, izkušnje in veščine.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekipa Mladinskega centra Zagorje ob Savi

Marko Pavlovič
Uradno direktor Mladinskega centra Zagorje, neuradno “šepetalec mladini”.
Področja dela: vodenje pretežno ženskega krdela (ekipe MC), vodenje financ, komunikacija z odločevalci, organiziranje koncertov in večjih dogodkov, mentoriranje in še in še…
Supermoč: he knows how to bend, so he won’t break.

Nina Nahtigal
Uradno vodja mladinskih programov, neuradno mama mednarodnih prostovoljcev.
Področje dela: koordinacija tujih in slovenskih prostovoljcev, ki se odločijo za (mednarodno) prostovoljstvo, izvajanje in koordinacija delavnic, sodelovanje s šolami in drugimi organizacijami in še in še…
Superpower: There are solutions even to the hardest problems / if you need help, just ask

Nina Beja
Koordinira udeležence, ki jih MC ZOS pošilja na mednarodna usposabljanja in izmenjave.
Vključuje se v razvojne projekte s področij medsektorskega povezovanja in mladinskega dela na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.
Mladim svetuje pri kariernem usmerjanju. Organizira izobraževalne delavnice v MC ZOS.
Supermoč: Nina ve (napoveduje prihodnost). Tenkočutna dušca, ki preseneča z drobnimi prijaznostmi.

Urška Pavlovič
Uradno mladinska delavka, neuradno promo queen & kretivni manager centra.
Področja dela: ustvarjalnice, delavnice, Festival Balanca, kofi buddy, socialni mediji in še in še..
Super power: If you can see it, she can draw it.

Janez Jani Majes
Uradno mladinski delavec – informator. Najdete ga na koncertih, stand up-ih, v dnevnem centru in drugih kulturnih dogodkih mladinskega centra. Pomaga pri promociji promo kraljici, in pri hišnih opravilih Matici. Superpower: I can reach stuff on high places.

Nuša Ule Maček
Koordinatorka medgeneracijskega programa, povezovalka generacij
Področja dela: organizacija in koordinacija aktivnosti Medgeneracijskega središča Zasavje, sodelovanje z izvajalci in prostovoljci, glavna organizatorka medgeneracijskega festivala Srečen za živet
Supermoč: Tudi ko ni časa, je čas za vse!

Fotografije: Sauli Ketola in Marta Plasencia