Namera za oddajo poslovnega prostora v najem

MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018, 79/2018 in 78/23 – ZORR), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za oddajo poslovnega prostora v najem.

 

Več informacij najdeš tukaj.