26.09.2022 | Informator

Slišimo!

V četrtek, 22. 9. 2022 je v Mladinskem centru Zagorje ob Savi potekala Konferenca o duševnem zdravju mladih »Me slišiš? Slišim te.« 

V uvodnem delu nam je Marko Pavlovič, direktor Mladinskega centra, skozi zastrašujoča dejstva predstavil realno sliko duševnega zdravja mladih v Sloveniji. Raziskava Mladina 2020 kaže, da se je delež mladih, ki čutijo osamljenost, v zadnjih 10 letih povečal za 76%; delež mladih, ki čutijo stres večino dni v tednu, pa za 110%. V zadnjih 25 letih se je duševna obolevnost do 18. leta povečala za 64%. Po raziskavah Svetovne zdravstvene organizacije je samomor eden glavnih vzrokov smrti v starostni skupini med 15 in 29 let, kot posledica nasilja, spolne zlorabe, ustrahovanja in kibernetskega ustrahovanja. Trenutne napovedi kažejo, da bo do leta 2030 depresija glavni vzrok bolezni po vsem svetu. (WHO, 2012)

Opažanja o porasti stisk med mladimi, ki zelo vplivajo na njihovo vsakodnevno življenje, so mladinske delavce MC ZOS spodbudile k projektu strateškega partnerstva »Me slišiš? Slišim te«, ki je financiran s strani programa Erasmus+. Vodja mednarodnega projekta, Urška Pavlovič, nam je predstavila projekt in predvsem njegove rezultate, ki so jih zadnji dve leti razvijali skupaj s partnerji iz Srbije, Daj mi ruku, ter Finske, Aseman Lapset. Trije glavni rezultati projekta, ki bodo preko spleta kmalu na voljo v 4 jezikih (v slovenščini, angleščini, srbščini in finščini), so:

  • 4-dnevno izobraževanje za delo z mladimi v stiski,
  • protokol – prva pomoč za mladinske delavce ter 
  • priročnik s teorijo, orodji in praksami za mladinske delavce in izkušene prostovoljce.

Na sami konferenci je bilo vsesplošno vabilo udeleženkam in udeležencem, da se sprostijo in pustijo gostiti nam, ekipi Mladinskega centra Zagorje. Pomembno se nam zdi, da skupaj odpiramo prostor za deljenje, da drug drugega opolnomočimo na osebni ter profesionalni ravni in da skušamo biti prisotni ter karseda sproščeni. 

Po kratkem odmoru za kavo in mreženje so udeleženci konference odšli na tri različne delavnice: 

  • Sočutni in povezani – Polona Siter Drnovšek, 
  • Prožni, odporni in trdoživi mladostniki – Familylab,
  • Obremenjujoče izkušnje iz otroštva – Helena Ditar, ki so jih izbrali ob prijavi. 

Po daljšem odmoru s prigrizki in deljenjem izkustev s prej naštetih delavnic smo se zopet zbrali v veliki dvorani Mladinskega centra Zagorje ter prisluhnili spodbudnim besedam dr. Sanele Peresciutti (roj. Banović). Sanela nas je nasmejala, z nami delila veliko zgodb in izkušenj, nas povabila v skupnostno razmišljanje o solidarnosti in medsebojni pomoči ter nas zasipala s spodbudami za življenje – da zares zaživimo in ne le preživimo. 

V Mladinskem centru Zagorje ob Savi smo na projekt in dogodek zelo ponosni ter si želimo, da bi v bližnji prihodnosti začeli graditi mrežo za mladino v lokalni skupnosti, ki bi skrbela za medsektorsko sodelovanje in celostno obravnavo mladostnikov.