29.07.2018 | Informator

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Projekt zaposlitve mladinskih delavcev v MC Zagorje ob Savi je sofinanciran iz operacije: »ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU-1«, Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Mladinski delavec bo v Mladinskem centru Zagorje ob Savi deloval na raznih področjih dela, ki so pomembni za mlade in predstavljajo večplastno delo mladinskega delavca.

Potreba po mladinskem delavcu se izkazuje zaradi večjega usmerjanja centra v aktivnosti ki vzpostavljajo in vzdržujejo odnose z mladimi, individualnega dela z mladimi, dela s skupinami mladih mentorstvu ter izvajanju dejavnosti za razširjanje rezultatov dela. Mladinski delavec, bo prevzemal izvajanje teh aktivnosti.

Opis aktivnosti mladinskega delavca.

 • vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo,
 • delovanje z mladimi v skupinah in timih,
 • načrtovanje, izvajanje in vrednotenje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi,
 • omogočanje mladim pridobivanje kompetenc,
 • izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

Mladinski delavec bo z vključitvijo v izvajanja operacije pridobil kompetence s področja :

 • inovativnost in podjetnost,
 • informacijske in komunikacijske tehnologije,
 • učenje učenja,
 • medosebne, medkulturne in družbene kompetence
 • komunikacijo v tujem jeziku
 • komunikacijo v materinem jeziku.

Finančna podpora operacije je 11.100,00 €.

Rezultat operacije, je zaposlitev mladinskega delavca 1 mesec po končanju operacije. V primeru ugodnih kadrovskih pogojev, tudi več mesecev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentiraj

 • Ime *
 • E-mail * (E-mail ne bo prikazan)
 • WWW