Ustanovljena Komisija za mladinska vprašanja

Člani Komisije za mladinska vprašanja v občini Zagorje ob Savi (z leve proti desni): Janez Lipec ml. (Mladinski svet Zagorje ob Savi), Matjaž Cizej (Mladinski svet Zagorje ob Savi), Tjaša Polc (Mladinski center Zagorje ob Savi), Blanka Šmit (vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi), Marko Pavlovič (Mladinski center Zagorje ob Savi).

Člani Komisije za mladinska vprašanja v občini Zagorje ob Savi (z leve proti desni): Janez Lipec ml. (Mladinski svet Zagorje ob Savi), Matjaž Cizej (Mladinski svet Zagorje ob Savi), Tjaša Polc (Mladinski center Zagorje ob Savi), Blanka Šmit (vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi), Marko Pavlovič (Mladinski center Zagorje ob Savi).

V sredo, 20. maja 2015, se je na ustanovni seji sestala Komisija za mladinska vprašanja– posvetovalno telo župana občine Zagorje ob Savi, ki bo obravnavala teme s področja mladih na lokalni ravni. Člane komisije je za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja mandata imenoval župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.

Komisija za mladinska vprašanja bo obravnavala spodbujanje pogojev za razvoj mladinskih dejavnosti v občini, sodelovanje med Občino Zagorje ob Savi in mladinskimi organizacijami, organizacijami za mlade, ter neformalnimi skupinami mladih, strateške in razvojne programe na področju dejavnosti mladih, predloge odločitev organov Občine Zagorje ob Savi, ki vplivajo na delo in življenje mladih v občini ter druga vprašanja povezana z mladino.

Prav tako pa bo komisija spremljala izvajanje Odloka o mladini v Občini Zagorje ob Savi, ki ga bo na junijski seji obravnaval občinski svet Občine Zagorje ob Savi. Ta med drugim opredeljuje tudi temeljna področja, ki jih bo zajemala Strategija za mlade v občini Zagorje ob Savi (izobraževanje, zaposlovanje, bivanjske razmere, zdravje, mladinsko organiziranje, participacija in prostovoljstvo mladih, informiranje, mobilnost).

Poglavitni namen strategije je izboljšanje stanja mladih v občini, za kar si bodo tako člani komisije kot odločevalci na lokalni ravni zagotovo prizadevali.

Mladinski center Zagorje ob Savi (info@mczos.si)