Metamorfoze – nov začetek

Izzivi časa

Začetki leta so ponavadi prežeti z novoletnimi obljubami, željami in načrti za boljšo prihodnost. A zdi se, da čas, v katerem živimo, za nas nima takšnih načrtov. Aktualne spremenljive, negotove in krizne družbene razmere nas postavljajo pred zahtevne izzive. Odnos človeštva do svojega planeta in s tem ljudi do samih sebe je uničujoče in dosega kritično točko. Mnogi podsistemi nas usmerjajo v lagodje in ne na prevzemanje odgovornosti, zato najbrž še nobena generacija mladih ni bila soočena s tako veliko nalogo kot dandanašnja. Če kdaj, se zdi da so danes pred nami ključni trenutki za opustitev netrajnostnih življenjskih vzorcev, ki so možni le s korenitimi spremembami na okoljskem, družbenem in ekonomskem področju. Projekt Metamorfoze je kamenček v mozaiku sprememb, ki jih želimo videti v svetu.

Čas je za preobrazbe! Pridruži se!

Vabimo vse mlade, da se nam pridružijo in postanejo aktivni del vsebin, ki jih bomo odpirali v okviru projekta Metamorfoze. Trajnostni razvoj, samooskrba s hrano, eko-izleti, delavnice permakulture in vrtnarjenja, podjetništvo in turizem, predstavitve dobrih praks, pogovorni in filmski večer, publikacija Metamorfoze, študijski obisk partnerske organizacije s Portugalske. Na rednih srečanjih boš imel priložnost, da soustvarjaš vsebine programa, uresničuješ svoje ideje, pridobivaš nova znanja in spoznavaš primere dobre prakse.

V torek, 12.2.2013 ob 18:00 ste vljudno vabljeni v Mladinski center Zagorje ob Savi, na uradno predstavitev projekta Metamorfoze – nov začetek.

Projekt Metamorfoze je transnacionalna mladinska pobuda Mladinskega centra Zagorje ob Savi in partnerske organizacije Associação Transumância e Natureza s Portugalske, ki jo podpira evropski program Mladi v akciji.

Projekt Metamorfoze želi razviti in oblikovati prijazno okolje za mlade iz Slovenije in Portugalske, ki jih vzpodbuja prevzemanja odgovornosti in pobudništva za trajnostni razvoj ter sodelovanje pri dogodkih, ki oblikujejo družbo in prihodnje generacije v regiji. Krepi odgovornost, da zanamcem zapustimo okolje v boljšem stanju, kot je danes. S podporo in združevanjem prispeva k ozaveščanju in izobraževanju mladih iz sodelujočih skupnosti s področij, ki temeljijo na trajnostnem razvoju.

Trajnostni razvoj je zamisel o razvoju človeške družbe, pri katerem bi se izognili nevarnosti, ki jih povzroča osredotočenje na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja. S trajnostnim razvojem naj bi se tudi ohranjala biološka raznovrstnost. Krovni pojem trajnostnega razvoja obsega še več drugih vidikov, ne nazadnje tudi možnosti razvoja vsakega človeka ali združbe, če ne škoduje drugim. (Vir: Wikipedija)

Logotipi_Metamorfoze