ZOScajt: reuse, create and invent

What to do with the milk carton when it is empty?
Throw it in the garbage? No…
Recycle it? Maybe…
What about reuse it in a way useful and original?
What about the idea of making purses?

Come to MC ZOS on January 9th (Wednesday) at 4 pm in daily center.
The only thing that is required is imagination and skill.

And use the chance to go home with a new accessory.
Able to make anyone jealous ;)

See you there!!!

IMPORTANT: Please confirm your presence by sending an email to ana@mczos.si.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kaj storiti s škatlo mleka, ko je prazna?

Jo vreči v smeti? Ne…
Reciklirati? Mogoče…
Kaj pa ponovno uporabiti na koristen in originalen način?
Kaj pa ideja o izdelavi torbic?

Pridite v MC ZOS 9. januarja (sreda) ob 16. uri v dnevni center.
Edini stvari, ki sta potrebni, sta domišljija in spretnost.

In izkoristite priložnost, da odidete domov z novim dodatkom.
Obstaja možnost, da postane kdo ljubosumen ;)

Se vidimo!

POMEMBNO: Prosimo, da potrdite svojo prisotnost po e-pošti na ana@mczos.si.