How to get a job 101

Med 14. in 21. julijem je Mladinski center Zagorje gostil mednarodno mladinsko izmenjavo “How to get a job 101”. Tako za organizatorje, izvajalce, kot tudi za 20 mladih udeležencev iz Slovenije, Estonije in Cipra, je bila izmenjava neprecenljiva izkušnja.

Šlo je za že tretjo mednarodno mladinsko izmenjavo, ki jo je gostil Mladinski center Zagorje ob Savi in je potekala v okvirju evropskega programa Erasmus+.

Udeleženci, stari med 18 in 24 let, so v Zagorju preživeli izjemen teden, kjer so spoznavali, kako bolje nastopiti na trgu dela, tako doma kakor tudi v Evropski uniji, ter se kot mladi iskalci zaposlitve pripraviti na ta izziv. Izmenjava je temeljila na krepitvi kompetenc, gradnji osebne rasti in pridobivanju novih znanj s čimer so udeleženci postali bolj konkurenčni na trgu dela.

Med samo izmenjavo so bivali ter se prehranjevali v OŠ Ivana Skvarče, aktivnosti pa izvajali v okolici in prostorih Mladinskega centra Zagorje. En dan so izkoristili tudi za obisk Ljubljane ter kreativnega centra Poligon, ki je vadbišče za samozaposlene profesionalce in ustvarjalne skupnosti delujoče na polju kreativnih ekonomij, socialnega podjetništva in kulture.

Udeleženci so na izmenjavi raziskovali različna področja in tehnike iskanja zaposlitve, podjetništva ter mreženja z namenom pridobitve zaposlitve. V naboru različnih aktivnosti jim je bilo omogočeno tudi srečanje z lokalnimi zasavskimi podjetniki ter udeležba na navideznih razgovorih in hitrih zaposlitvenih zmenkih s kadrovniki.

Skozi neformalno izobraževanje so udeleženci na izmenjavi izboljševali znanje angleškega jezika, delo v skupinah, spoznavali druge kulture ter nadgradili samoiniciativnost in kreativnost. Med seboj so si izmenjali osebne izkušnje pri iskanju prvih zaposlitev, primerjali ekonomske razlike in podobnost v različnih državah ter pridobili znanje za lažje zaznavanje težav in izzivov, s katerimi se bodo mogoče soočali pri delu ali v službi.

Ana iz Estonije je o izmenjavi zapisala: »As a person who does not know who they want to become, I did not expect a lot from a project titled How to get a job 101. However, I was pleasantly surprised by the amount of knowledge that I have aquired. Meeting with freelancers and enterpreneur, playing different games and simulations helped me better understand what I will need to do in order to get where I want to get in life. As well as that, this project  helped me sctructure my thoughts and better undersatnd the job market.I got inspired and enjoyed my stay in this very friendly community.«

Izmenjava “How to get a job 101” se je uspešno zaključila v petek, 21. 7., dan pred tem pa je v zagorskem Parku dr. Janeza Drnovška potekal še zaključni dogodek, za katerega so program pripravili udeleženci sami. Udeleženci so se naslednji dan poslovili in odšli vsak na svojo stran Evrope.

Nekaj utrinkov iz izmenjave si lahko ogledate tudi v albumu.