11.10.2014 | Informator, Projekt

Vseslovenska akcija BRCNIMO RASIZEM!

BR COVER3-03_pridruzi sePrva vseslovenska akcija Brcnimo rasizem! je nastala z namenom, da se skozi športno panogo, kot je nogomet, v svojem domačem okolju borimo proti vsakršnim oblikam sovraštva in izključevanja posameznikov, ki so drugačni od nas samih.

Z akcijo Brcnimo rasizem! želijo organizatorji – Mladinski center Zagorje ob Savi in lokalna anarhistična skupina OSA Zasavje – spodbuditi posameznike in društva, da se med seboj povežejo in v njihovem lokalnem okolju skupaj organizirajo nogometni turnir. Organizacija turnirja predstavlja izraz akcije boja proti kakršnimkoli oblikam izključevanja in nestrpnosti do drugačnosti.

Projekt, ki ima zametke v letu 2012, je v prvi vrsti preko nogometnega turnirja opozarjal na problematiko rasizma tako lokalno kakor tudi širše, hkrati pa je z vključevanjem različnih skupin, posameznikov in obiskovalcev preko delavnic, okroglih miz in drugih aktivnosti ponudil prostor za premislek in debato o oblikah izključevanja in načinih borbe proti njim.

Samoorganizriani nogometni turnir krepi družbeno odgovornost in strpnost v družbi, odpira prostor za kritičen pogled na kakršnokoli izključevanje drugačnih in vključuje ranljive skupine iz lokalnega okolja.

Tudi to jesen, natančneje od 9. do 11. oktobra, se je v Zagorju ob Savi odvijal, sedaj že tradicionalni, tretji nogometni turnir Brcnimo rasizem! s spremljevalnim programom. Dogodek je tudi letos potekal v sklopu mednarodnih akcijskih tednov organizacije »FARE network«, ki se na evropski ravni bori proti vsem oblikam nestrpnosti in izključevanja v nogometu.

Namen vseslovenske akcije Brcnimo rasizem! je bil vključitev čim več različnih skupin, da same organizirajo nogometni turnir v svojem kraju in tako ozaveščajo lokalno prebivalstvo, kako pomembno je sprejemanje drugačnosti ter krepitev strpnosti v lokalnem okolju.

 

 

Porušimo zidove sovraštva, zgradimo mostove prijateljstva!

Več informacij o akciji Brcnimo rasizem! je na voljo na:

www.farenet.org

FB/ brcnimo.rasizem
FB/ mladinskicenter.zagorje
FB/ OSA Zasavje
FB/ farenetwork

 

Projekt sofinancira FARE network.

FARE_logo

 

 

 

 

********************************************************************************************

 

BRCNIMO RASIZEM! – An action across Slovenia

The first action across Slovenia Brcnimo rasizem! (Kick Racism!) was created to fight against all kinds of hate and exclusion of different individuals in our local environment. This can be done through sport sector, such as football.

With this action the organizers – the Youth center Zagorje ob Savi and the local anarchist group OSA Zasavje – want to encourage individuals and different groups to connect and together organize a football tournament in their local environment. Organization of the tournament represents an expression of the active fight against all kinds of exclusion and intolerance of being different.

The primary aim of the project, which has its origins in 2012, was to draw attention to the local and national problems of racism through the football tournament. At the same time, with integration of various groups, individuals and participants in workshops, round tables and other activities, we offered space for reflection and discussion on forms of exclusion and methods of struggling against them.

Self-organized football tournament strengthens social responsibility and tolerance in society, tries to open space for a critical point of view on any form of exclusions and includes vulnerable groups from the local environment.

This fall, from 9th – 11th October, the 3rd football tournament Brcnimo rasizem! will be held in Zagorje ob Savi with accompanying program.

The event will again take place in the context of international action weeks of the organization “FARE network”, which fights against all forms of intolerance and exclusion from football at the European level.

The purpose of nation-wide action Brcnimo rasizem! is to include as many different groups as possible which will organize the football tournament in their town and through that raise awareness of accepting diversity and strengthening of tolerance in the local environment among the population. The Youth center Zagorje ob Savi and the local anarchist group OSA Zasavje therefore appeal to all interested associations, organizations, clubs and other interested public to join together and organize their own football tournament. Everyone can participate in the preparation of the tournament.
The aim is to organize a football tournament on Saturday, 11th October 2014, but the date is not binding.

All groups which are interested to help with this action should inform the Youth Center via email info@mczos.si.

 

 

Tear down the walls of hatred, build bridges of friendship!

 
More information about the event Brcnimo rasizem! is available at:

www.farenet.org

FB/ brcnimo.rasizem
FB/ mladinskicenter.zagorje
FB/ OSA Zasavje
FB/ farenetwork

 

The project is co-financed by FARE network.

FARE_logo

Komentiraj

  • Ime *
  • E-mail * (E-mail ne bo prikazan)
  • WWW