Rezultati #sampuvej 2022

#sampuvej 2022 – Kaj se je zgodilo…

Leto 2022, ki ga je evropska komisija razglasila za Evropsko leto mladih, smo v Mladinskem centru Zagorje ob Savi obeležili s prvim participativnim proračunom za mlade v naši občini, ki smo ga poimenovali #sampuvej, z njim pa so mladi pridobili možnost soodločali o aktivnostih in programu mladinskega centra ter soustvarjali podobo Zagorja.

Projekt je bil razdeljen na tri dele. V prvem delu smo od mladih občank in občanov zbirali predloge za projekte, ovrednotene med 200 in 700€. Za oddajo predlogov je bilo na voljo 1 mesec časa (4. april – 4. maj). Vsega skupaj smo prejeli kar 18 predlogov. Vse predloge je pregledala komisija sestavljena iz mladinskih delavcev in mladih, ki je ocenila če predlogi ustrezajo postavljenim kriterijem. Komisija je odločila, da na glasovanje uvrsti 13 od 18 prejetih predlogov, saj je bilo 5 predlogov v danem finančnem okvirju neizvedljivih.

V drugem delu so odločitve ponovno sprejemali mladi. Med trinajstimi predlogi so morali izbrati, katerega bi podprli s svojim glasom. Svoj glas je oddalo 27 mladih iz Zagorja, izglasovani pa so bili sledeči predlogi:

  • 3D tisk za vse
  • Laser tag
  • Žur za mlade
  • Let’s start a band
  • Tečaj osnovnih življenskih veščin
  • Rušimo tabuje

Takoj po izidu glasovanja se je lahko pričel tretji del projekta #sampuvej. To je izvedba izglasovanih predlogov. Nekateri predlogi so do sredine decembra že bili izvedeni, za nekatere pa bomo potrebovali še nekaj časa v začetku prihodnjega leta.

Prva dva zaključena predloga sta bila »Žur za mlade« in  »3D tisk za vse«, oba pa sta se zaključila v novembru. Žur je bil izveden novembra v soorganizaciji s lokalnim Študentskim klubom – ŠKLAB. Predlog »3D print za vse« je zajemal nakup 3D tiskalnika za javno uporabo in delavnico 3D tiska. Predlog je bil zaključen z nakupom tiskalnika, ki je na voljo za brezplačno uporabo v MC ZOS (z izjemo plačila materiala), ter izvedbo delavnice 3D tiska.

»Let’s start a band« je eden od predlogov, za katerega upamo, da se nikoli ne zaključi, saj gre za ustanovitev novega banda, pa tudi za izvedbo delavnice postavitve ozvočenja. Za sodelovanje v bandu so se odločile 4 mlade osebe, ki se že sestajajo na vajah. Delavnica se bo okvirno izvedla v začetku prihodnjega leta.

Predlog »Laser tag« vključuje nakup opreme za istoimensko igro in izvedbo enega ali več dogodkov. Oprema je kupljena in tudi prvi dogodek je bil planiran, je pa žal odpadel zaradi premajhnega števila prijav. Dogodek se bo zato ponovil v prihodnosti. Oprema za laser tag bo na voljo tudi za izposojo.

»Rušimo tabuje« je še en od predlogov, ki trajajo dlje časa. Ideja je, da se mladi sestajajo z mladinskimi delavci in/ali strokovnjaki in se pogovarjajo o tabu temah, ki jih zanimajo. Predlog se že izvaja. Začeli smo s skupino mladih, ki so podali predlog (PUM-O Zasavje), v prihodnosti pa bomo tabuje rešili tudi v kakšnem od naših Dnevnih centrov.

Edini predlog, ki se še ni pričel izvajati je »Tečaj osnovnih življenskih veščin«. Gre za sklop različnih delavnic, ki bi mladim pomagale pri osvajanju veščin, ki se jih ne naučijo v šoli oz. se jim v šoli da premalo poudarka. Govorimo npr. o urejanju osebnih financ, funkcionalni pismenosti, kuhanju, ipd.

Zagorje ob Savi, 6. 1. 2023