Predstavitev projekta MARTE

Vabimo vas na predstavitev evropskega projekta Marte, kjer so se parterji dotaknili, vsaj iz rezultatov, podcenjene teme: Obremenjujoče izkušnje iz otroštva.

Predstavitev bo zajemala kako prepoznati znake, da oseba doživlja stisko, kaj so obremnjujoče izkušnje, kako ravnati ob prepoznaju le teh in nacionalni ter evropski regulativni okviri za zaščito otrokovih pravic.

Predstavitev je zanimiva za vse, ki delajo ali so v stiku z mladostniki, saj se trenutno soočamo z velikimi osebnimi stiskami, predvsem otrok in mladostnikov.

Vabljeni v sredo, 31.8.2022, ob 10 uri, v prostore Mladinskega centra Zagorje ob Savi.

Več o projektu in predstavitvi lahko izveš tu.