Delavnica: Art of Participatory Leadership

Kako lahko SKUPAJ…

Ustvarjamo valove sprememb, ki nas zbližujejo in podpirajo?

Sodelovanje je lepilo vsake skupnosti. SO-delovati pomeni delati stvari skupaj, graditi skupaj, čutiti skupaj, imeti nekaj skupnega, tako da lahko svobodno delujemo skupaj. Kadar delujemo iz radosti in občutka za skupnost, so tudi rezultati sodelovanja plodnejši. A kako v naših timih, skupinah ali razredih vzpostaviti takšno sodelovanje? Pristop »Art of participatory leadership« se ukvarja ravno s tem, kako v sodelovanje vnesti vzajemno spoštovanje, kako uporabiti kolektivno inteligenco skupine ter ustvariti okolje, v katerem lahko vsak zaživi svoj potencial, soustvarja in prispeva k skupnemu cilju.

Pridružite se nam na dvodnevni delavnici, na kateri boste izkusili participativne pristope, ki prebujajo posameznikove in skupinske potenciale, iz katerih vzniknejo povsem nove perspektive in rešitve.

Za bolj tekoč prenos novih veščin v prakso bomo po sami delavnici nato v februarju in marcu izvedli še dve coaching srečanji, vsako v trajanju dveh ur. Srečanji bosta namenjeni podpori pri prenosu naučenega na delavnici v vaše konkretne situacije, ob tem pa boste spoznali še kakšen participativni pristop.

Kaj pridobite z udeležbo?

 • Izkušnjo preprostih, a učinkovitih participativnih procesov, ki jih lahko uporabite pri delu s skupinami v svojih organizacijah, šolah, mladinskih centrih.
 • Znanje teoretičnih ozadij teh procesov, kar vam omogoča, da procese sami preoblikujete in jih prilagodite svojim potrebam in delovanju.
 • Izkušnjo varnega in svobodnega prostora ter pomenljivih pogovorov, ki spodbujajo globlje učenje in prebujajo neustrašno radovednost.
 • Stik s skupnostjo ljudi, ki si delijo podobne vrednote.
 • Izkušnjo moči vprašanj, ki prebujajo posameznikovo in skupinsko inteligenco ter odpirajo nove zorne kote.
 • Podporo in ideje za prenos naučenega v konkretne situacije

Delavnica je namenjena vsem, ki želite v svoje življenje ter v svoje skupine, razrede, organizacije, time in skupnosti vnesti več sodelovanja:

 • mladinskim delavcem,
 • učiteljem,
 • svetovalnim in socialnim delavcem,
 • vodjam,
 • moderatorjem, facilitatorjem, trenerjem,

in drugim, ki si želite spoznati participativne pristope za aktiviranje kolektivne inteligence.

Dvodnevno delavnico in coaching srečanji bosta vodila izkušena trenerja pristopa »Art of participatory leadership« Alenka Oblak in Sašo Kronegger.

Delavnica poteka v četrtek in petek, 20. in 21. januarja, med 9.00 in 17.00 uro v Mladinskem centru Zagorje ob Savi. Termin naknadnih coaching srečanj v februarju in marcu bomo določili skupaj.

Svojo udeležbo na usposabljanju lahko potrdite na tej povezavi. Kotizacija za dvodnevno delavnico ter dodatni coaching srečanji znaša 250 EUR. V kolikor vam znesek predstavlja izziv, se prosim obrnite na nas. Kotizacijo poravnate po prijavi, najkasneje do 15. januarja 2021.

Trenerja:

Alenka Oblak gosti procese sprememb in s pristopi neformalnega izobraževanja podpira ustvarjalnost in aktivacijo vseh vključenih, da se tako sprostijo potenciali za soustvarjanje ter nove in uresničljive ideje. Več kot 20 let pomaga raznolikim organizacijam in skupnostim (v mladinskem delu, na področju inkluzije, v podjetništvu, vodstvenim kadrom, šolstvu, lokalnim skupnostim) s pristopi, ki temeljijo na Umetnosti sodelovalnega vodenja in žetve pogovorov, Nenasilne komunikacije, embodimenta, grafične facilitacije, pustolovskega učenja, učenja v naravi. Ne pove, kaj narediti – z vključevanjem vseh vpletenih soustvarja procese za korake naprej.

Sašo Kronegger podpira procese strateškega načrtovanja ter vključevanja oseb z raznolikimi sposobnostmi v družbo. V zadnjih letih največ sodeluje z organizacijami s področja socialnega varstva in šolstva, podpira razvoj nevladnih organizacij v Sloveniji, v preteklosti pa je veliko časa namenjal razvoju prostovoljstva in mladinskemu delu. Sodelovalne pristope poskuša prenašati v raznolika okolja, saj verjame, da skupinska inteligenca lahko najde kakovostne odgovore na porajajoča se vprašanja.

PRIJAVA: https://forms.gle/DFxercjXounmSJyn8