Primorec v poletnem Zasavju

V današnjem blogu vam bom povedal nekaj o sebi in o mojem življenju v Zasavju.

Sem Luka in sem prostovoljec Evropske solidarnostne enote v Mladinskem centru v Zagorju. Prihajam iz Kopra in sem star 20 let.

 V Zagorje sem prišel prvič v življenju nisem vedel, da to mesto sploh obstaja. Všeč mi je majhno in prikupno mestece. Poletja so vroča in dokaj mirna, za razliko v mojem mestu je pa vročina in vlaga, zato je v Zagorju malo lažje dihat. Do sedaj sem spoznal nekaj ljudi in bi rekel da so odprti za spoznavanje novih ljudi, kar mi je všeč. Všeč mi je tudi, da Zagorje spada v najmanjšo regijo, kar je za mene zelo zanimivo.

Pripeljal sem se z vlakom iz Ljubljane in videl sem Savo. Nato sem se pripeljal na moje delovno mesto in spoznal moje sodelavce v MC-ju. Ekipa mi je všeč, saj smo se takoj razumeli. MC je zanimiva stavba ima teraso, pisarne, dnevni center, koncertno halo in še kaj se najde.  

Zdaj vam bom pa povedal malo o mojem domačem mestu. Koper je obmorsko mesto in ima 25,753 tisoč prebivalcev in je peto največje mesto v Sloveniji. Koper spada v dvojezično območje, torej to pomeni, da imamo 2 glavna jezika slovenščina in italijanščina. Imamo bare, muzeje, palače, cerkev, parke, fontane, vodnjake, plaže itd… Mesto spada v primorsko regijo. Razlika med Koprom in Zagorjem je velika, na primer všeč mi je Zagorje zato, ker do narave prideš v 5 minutah, v Kopru je pa narava oddaljena vsaj 15 minut. 

Všeč mi je vaš Europark, saj je kar velik in je mirna točka, v Kopru pa je polno ljudi v takšnih parkih. 

Za konec pa vam bom povedal nekaj o Sloveniji. Leži v centralni Evropi, ima približno 30 večjih mest

(Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Velenje, Novo mesto, Ptuj, Trbovlje in Kamnik).

Slovenija ima nekaj čez 2 milijona ljudi. Slovenija ima morje, gore, jame, hribe, ravnino, torej skoraj vse, kar obstaja, je tukaj.  Meji z Italijo, Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko. Slovenija je zelo lepa država in vesel sem da sem rojen v taki državi.

To je vse iz moje strani.

Hvala in lep pozdrav,

Luka Petešić ESC prostovoljec  Mladinskega centra Zagorje ob Savi, projekt Sharing is Caring

Coastal guy in summery region of Zasavje

In today’s blog I will say something about me and Zasavje region.

My name is Luka and I am ESC volunteer in Zagorje and I am from Koper. I’m 20 years old.

To Zagorje I came for the first time and I didn’t even know that this city exist, I like it because it’s small and beautiful. The summers are hot but its quiet peacefull unlike in my city where there is hot and humid that’s why in Zagorje its easier to breathe. Till now I meet some people and I have to say they are quite openminded for meeting new people that’s what I like. I love that Zagorje is in the smallest region in Slovenia and for me it is very interesting.

To Zagorje I came by train from Ljubljana and I saw river Sava. Then I came to my new working place and met my coworkers and we got to know each other really quick and I like them.

MC is an interesting house. It has a balcony, office, daily center, concert hall and so on.

Now I will tell you something about my home city. Koper is a coastal city and it has 25,753 thousand people  and it is the fifth biggest city in Slovenia. Koper is a bilingual area that means that we have 2 official languages slovenian and italian. We have bars, museums, palace, parks, fountains, wells, beaches and so on…

The city is in the Coastal region. The difference between Koper and Zagorje is big, I like Zagorje because to nature you need 5 minutes, but in Koper you need at least 15 min.

I like Europark in Zagorje it’s quite a big park and it’s really peaceful, in Koper parks like this are full of people.

For the end i will tell u something about Slovenia. The country is located in Central Europe, and it has aproximately 30 bigger cities (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Velenje, Novo mesto, Ptuj, Trbovlje and Kamnik).

Slovenia has over 2 million people. Slovenia has sea, mountains, caves, hills, and flat land. It has almost everything. It borders Italy, Croatia, Austria and Hungary. Slovenia is a really beautiful place to visit and i’m really glad that i was born in it.

This is everything from me.

Thanks and see ya,

 

Luka Petešić ESC volunteer of Mladinski center Zagorje ob Savi, project Sharing is Caring

Projekti prostovoljstva v okviru Evropske solidarnostne enote mladim nudijo priložnosti za prostovoljsko delo. Odgovarjati morajo na pomembne potrebe družbe, prispevati h krepitvi skupnosti in ob tem prostovoljcem omogočati, da pridobivajo uporabne izkušnje, veščine in kompetence za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj, s čimer se izboljšuje njihova zaposljivost.

Več o programu Evropske solidarnostne enote (slo. ESE, ang. ESC, bivši EVS) si lahko preberete na povezavi: http://www.movit.si/ese/projekti-prostovoljstva/