Program Večgeneracijskega centra Zasavje za mesec november

Zgibanko s programom Večgeneracijskega centra Zasavje za
mesec november si lahko ogledate tukaj: zloženka november 2019