Mednarodno usposabljanje “After 2020”

TERMIN: 26. 10. 2018 – 31.10.2018

LOKACIJA: Narva, Estonia

ŠTEVILO UDELEŽENCEV IZ SLOVENIJE: 4

TEMA USPOSABLJANJA: The project «After 2020» it is an international strategic partnership project with the aim to raise professional capacity participating youth workers in order to help them to support young people in developing competences according nowadays realities and future jobs.

CILJI:

  • to explore different exist competence models for to help youth workers to adapt learning process to the nowadays realities and priorities
  • to develop skills of youth workers to organise and facilitate learning process in order to support young people in future integration into the labor market
  • to exchange good practices and experience in supporting young people in developing competnces
  • to explore together with youth workers and young people jobs of future and ways how to be prepared for them
  • to develop and deliver new activities and services for young people 13-16 y.o in order to support them in developing competnces and future integration to the labor market
  • to develop network on international and regional levels

POGOJI ZA UDELEŽENCE: sposobnost komunikacije v angleščini

CILJNA SKUPINA:

  • youth workers working with young people on daily basis
  • volunteers in partners organisations
  • other relevant stakeholders (youth organisations, schools, local authorities)

NAČIN PRIJAVE: na international@mczos.si pošlji izpolnjeno prijavnico

ROK ZA PRIJAVO: 3.9.2018

DODATNI PODATKI: stroški nastanitve, prehrane in izvajanja programa so kriti; potni stroški so kriti po pavšalu (275 eur). Prekoračitev zgornje meje zneska potnih stroškov (275 eur) krije udeleženec_ka sam_a oziroma njegova_njena organizacija.

VEČ INFORMACIJ: spletna stran projekta “After 2020”  in international@mczos.si