Razpis za dodelitev novinarske nagrade 2017 »Na dobrih zgodbah svet stoji«.

RAZPIS ZA DODELITEV NOVINARSKE NAGRADE 2017

»Na dobrih zgodbah svet stoji«

Novinarska nagrada 2017

»Na dobrih zgodbah svet stoji« je projekt novinarske nagrade 2017, ki se podeljuje novinarju za najboljši prispevek, ki po vsebini razpoznava dosežke mladih ter krepi vlogo in doprinos mladih v družbi.

Pobudniki in koordinatorji projekta so Mladinski center Trbovlje, Mladinski center Zagorje ob Savi in Mladinski center Hrastnik (v nadaljevanju: koordinatorji projekta), ki k sodelovanju aktivno vabijo tudi druge mladinske organizacije in organizacije za delo z mladimi.

Koordinatorji nagrade ne razpisujejo z namenom spodbujanja tekmovanja med novinarji temveč v želji po večjem povezovanju med mladimi, mladinskimi organizacijami in mediji. Z izvedbo nagrade želimo pozornost medijskega prostora usmeriti na področje mladinskih pobud in dosežkov mladih iz Zasavja. Koordinatorji projekta si ne pripisujemo strokovnih kompetenc s katerimi ocenjujemo novinarjevo delo temveč ocenjujemo na podlagi spodaj zapisanih meril ter mnenj predstavnikov mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki sodelujejo v odboru za izbor nagrade.

V nadaljevanju besedila opredeljujemo pogoje sodelovanja in način izbora novinarske nagrade.

Pogoji sodelovanja so:

 1. Novinarski prispevek je bil objavljen v tekočem letu med 1.1.2017 in 31.10.2017
 2. Novinar je v Izjavi o soglasju podal izjavo o avtorstvu novinarskega prispevka, ki velja za celotno gradivo, ki ga je posredoval koordinatorjem projekta.
 3. Pod novinarske prispevke se šteje vsako delo novinarja, ki je bilo objavljeno v mediju . Mediji so tisti mediji, ki so vpisani v razvid medijev pri pristojnem ministrstvu.
 4. Prispevke, ki so bili objavljeni kot plačljivi članki oziroma oglasni članki se ne upošteva.
 5. Vsebina novinarskega prispevka se nanaša na mlade ali mladinske tematike v Zasavju.
 6. Vsebina novinarskega prispevka razpoznava dosežke mladih ter krepi vlogo in doprinos mladih družbi.
 7. Novinar poda pisno soglasje za sodelovanje v projektu novinarske nagrade in se s tem strinja z navedenimi pogoji in načinom ocenjevanja in izbora vlog.
 8. V kolikor je v novinarskem prispevku omenjena organizacija katere predstavnik je del Odbora za izbor novinarske nagrade se slednji izloči pri glasovanju.
 9. Nagrada se podeljuje poklicnim ali ljubiteljskim novinarjem, ki delujejo v profesionalnih ali amaterskih medijih.
 10. Novinarski prispevek je bil posredovan na naslov Mladinski center Trbovlje, Ulica 1. Junija 18, 1420 Trbovlje, s pripisom Novinarska nagrada 2017 do roka in 8.11.2017 skupaj s soglasjem, ki se nahaja spodaj.
 11. V kolikor do roka 6.11.2017 ne prejmemo zadostno število prispevkov (minimalno: 5) se podelitev nagrade odpove in prestavi na naslednje leto.
 12. Novinar z udeležbo daje soglasje, da lahko njegov prispevek objavljamo in razširjamo po lastnih kanalih obveščanja.

Način ocenjevanja in izbora vlog:

 1. Novinarske prispevke ocenjuje Odbor za izbor novinarske nagrade, ki ga sestavljajo predstavniki koordinatorjev ter predstavniki mladinskih organizacij ali organizacij za mlade, ki se odboru pridružijo do 6.11.2017. Pridruži se lahko vsaka mladinska organizacija ali organizacija za mlade, ki do 6.11.2017 uradno pisno sporoči svoj izraz interesa za sodelovanje komurkoli od koordinatorjev projekta.
 2. Novinarski prispevek se izbere na podlagi zgoraj zapisanih meril.
 3. Odbor za izbor nagrade sprejme, v kolikor je to možno, soglasno odločitev za izbor najboljšega prispevka.
 4. Novinarska nagrada se podeli na javni podelitvi, ki bo 30.11.2017. Na dan podelitve se uradno razglasi prejemnika nagrade.

Najboljši članek je upravičen do simbolične finančne nagrade v višini 300 EUR, vsak sodelujoč novinar pa prejme simbolično nedenardno nagrado. Simbolična finančna nagrada se izplača v bruto znesku skladno s standardi in pogoji, ki veljajo za Mladinski center Trbovlje, ki bo denarno nagrado v imenu koordinatorjev izplačal.

IZJAVA O SOGLASJU

 

Mladinski center Trbovlje

Mladinski center Hrastnik

Mladinski center Zagorje ob Savi