Delavnica: Neverbalna komunikacija

unless-you-want-to-live-300x300Non-verbal communication workshop in MC ZOS in 11.11.2015 at 18:00!!!

Ops, spoiler!!! Let’s start in the beginning.

Hello, my name is Vivi, I’m EVS volunteer in MC ZOS who is interested in the topic of communication. After some training, lectures and reading I heard a lot about the importance of non-verbal communication, but unless I moved to a foreign country I didn’t really experience it. Here in Slovenia I’ve met quite some people without common spoken language, and surprising for me, the communication worked. (More or less :D)

And what’s your story? Have you ever faced this?
Do you know how important is the non-verbal communication?
Have you ever cooperated without telling anything to the other?
Would you like some practice in a safety environment without any risk?

We are going to play some communication games together. It would be awesome if you would join us! Apply until 10.11.2015 by sending an email to: info@mczos.si.

PS: Invite your friends as well! See you in MC ZOS!

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Delavnica neverbalne komunikacije v MC ZOS, 11.11.2015 ob 18:00!!!

Ups, defekt!!! Začnimo na začetku!

Živjo, sem Vivi, sem EVS prostovoljka v MC ZOS in me zanima področje komunikacije. Na nekaj treningih, predavanjih in branju sem slišala precej o pomembnosti neverbalne komunikacije, ampak dokler se nisem preselila v tujino, je pravzaprav nisem izkusila. Tu v Sloveniji sem spoznala precej ljudi, ki ne govorijo skupnega jezika in na moje veliko presenečenje je komunikacija stekla. (Bolj ali manj :D)

In kakšna je tvoja zgodba? Si se že kdaj soočil/a s tem?
Ali veš, kako pomembna je neverbalna komunikacija?
Si kdaj sodeloval/a brez medsebojnega pogovarjanja?
Bi se želel/a preizkusiti v varnem okolju brez tveganja?

Skupaj bomo preizkusili nekaj iger komunikacije. Super bi bilo, če bi se nam pridružil/a! Do 10.11.2015 se prijavi s poslanim sporočilom na: info@mczos.si.

PS: Povabi tudi prijatelje. Se vidimo v MC ZOS!