Seminar “Kompetenca za izdelavo prijave na mednarodne projekte”

EnrollmentV najhujši konkurenci na razpise Erasmus+ smo avtorji letos že dobili odobrene projekte.
Koliko prijav na EU razpise ste letos pripravili in dobili vi?

In v jeseni prihajajo novi …
Seminar
“Kompetenca za izdelavo prijave na mednarodne projekte”

Kje in kdaj: Mladinski center Zagorje ob Savi, trije zaporedni četrtki od 13:00 do 19:00 z začetkom 4.9.2014.

 

Cilji seminarja:
Seminar bo pokazal preverjene korake za izdelavo odlične prijave na EU projekte. Poudarek bo predvsem na skupinskem delu – to kar slovenski prijavitelji zelo pogosto pozabljajo. Prijava je skupinsko delo vseh partnerjev in naloga dobrega projektnega vodje je, da jih k temu vzpodbudi in to od njih zahteva.

Predavatelja bosta predstavila metode priprave, ki so pomembni za skupinsko delo na projektni prijavi. To so predloge miselnih vzorcev za razvijanje ideje, predloge strukturiranih seznamov za pripravo rezultatov projekta, predloge za izdelavo okvirja prijave ter celotni finančni model – od prvih kalkulacij do končnih korekcij ob spremembah sprejetega budžeta projekta. Pri tem bodo pokazane metode izdelave hitrih povzetkov iz dolgih evropskih strateških dokumentov, ki jih rabite kot osnovo k prijavi do zelo hitrega pisanja prijave, ki presega vašo zmožnost tipkanja. Vse to z brezplačnimi skupinskimi orodji, ki so dosegljivi vsakomur … le da za njih še ne veste.

 

Vsebinski sklopi seminarja:

● preverjeni koraki za izdelavo odlične prijave na EU projekte,
● pogled ocenjevalca na prijavo,
● izrazi EU projektov, ki jih mora poznati vsak prijavitelj,
● uporaba brezplačnih skupinskih orodij za skupno delo,
● metode priprave finančne kalkulacije za projekt
● napake, ki smo jih predavatelji že naredili in jih vam ne bo treba
● primeri dobrih prijav, ki so že dobili finančna sredstva

Na seminarju boste lahko delali na svoji projektni ideji in na koncu seminarja že imeli pripravljeno osnovo za prijavo. Idejo boste lahko delili z drugimi, od njih dobili komentarje in jo lahko dopolnili. Pri tem pa boste imeli vpogled v že odobreno projektno dokumentacijo, z vsemi njihovimi dobrimi stranmi in napakami, ki jih bomo skupaj komentirali.

 

Predavatelja:

Igor Razbornik je direktor podjetja PIA d.o.o., projektni vodja in svetovalec. Njegove izkušnje projektnega vodenja so od leta 1997 specializirane na področju izdelave prijav na nacionalne in mednarodne projekte. Je avtor uspešnih prijav in projektni vodja ter partner EU projektov. V obdobju 5 let je dobil izkušnje tudi kot evalvator EU projektov. Na svoji karierni poti na tem področju je stkal široko mrežo partnerstev doma in v tujini, spoznal javne in zasebne ustanove. Njegova multidisciplinarnost in široka miselna usmerjenost ter projektno vodenje mu omogočajo povezovanje različnih idej v nove ideje in vodijo k uspešni realizaciji projektov.

Bernarda Trstenjak je vodja projektov v podjetju Miška d.o.o., predavateljica in organizatorica dogodkov ter mednarodnih konferenc. Izkušnje ima na področju izobraževanja, usposabljanja in vodenja. V izobraževanju je delovala 16 let (srednja šola in izobraževanje odraslih). Je avtorica uspešnih prijav na mednarodne projekte ter partnerica nacionalnih in EU projektov. Njeno dobro poznavanje procesa vodenja projektov ter dolgoletne izkušnje z vodenjem različnih skupin in timov ji omogočajo uspešne izvedbe in zaključke projektov.

 

Na seminar se je potrebno prijaviti preko elektronske pošte info@mczos.si. Zaželjeno je, da udeleženci s seboj prinesejo svoje prenosnike (v kolikor te možnosti nimajo, naj to sporočijo ob prijavi).