Debatna delavnica

1Z argumentiranim nastopom do kritičnega mišljenja!

Mladinski center Zagorje za največje “čvekače” Zasavja pripravlja gostobesedno Debatersko delavnico, ki bo v četrtek, 17. aprila, ob 17.00 v Mali hali MC ZoS.

 

ZAKAJ DEBATA

Poznavanje zakonitosti javnega nastopanja lahko nedvomno pripomore k naši kredibilnosti in doseganju osebnih in širših skupnostnih ciljev. A vendarle bodo naša neutemeljena in nepodprta stališča predstavljala le ‘mlatenje prazne slame’, pa naj bo njihova prezentacija še tako zanimiva.

Debata, kot posebna oblika strukturiranega dialoga, naslovi prav ta problem. Posameznikom pomaga razvijati komunikacijske veščine, ki sežejo precej dlje od ‘tradicionalnih’ veščin javnega nastopanja. Uči nas, kako maksimalno izkoristiti znanje, ki ga že imamo. Uči nas, kako pravilno oblikovati argumentirano stališče. Uči nas razumevanja stališč drugih, s tem pa spodbuja naše kritično mišljenje. Debata opolnomoči.

Vsak dan smo postavljeni v situacije, v katerih moramo (ali pa bi morali) izraziti lastno mnenje. Se strinjamo z novo občinsko strategijo za mlade? Se nam splača oditi na volišča in sodelovati na prihajajočih volitvah v Evropski parlament? Bi Evropska unija morala nameniti več sredstev za zaposlovanje mladih? Bi morali študentje sodelovati pri imenovanju in napredovanju visokošolskih profesorjev? Bi morali biti dijaki vključeni v oblikovanje učnih načrtov? Bi morale šole občasno streči vegetarijanske obroke za vse? Naj gremo letos poleti na morje ali potovanje po Evropi?

Vedno in povsod – soočimo argumente in debatirajmo!

PROGRAM DELAVNICE

‘Osnove argumentacije in zavračanje argumentov’
(interaktivno predavanje)

‘Debatni format’
(interaktivno predavanje)

‘Demonstracijska debata’
(vaja v izvedbi udeležencev delavnice)

‘Ustanovitev in delovanje javnega debatnega kluba’
(pogovor z udeleženci delavnice)

Brezplačno delavnico bo vodil mag. Samo Novak, LL.M., dolgoletni sodelavec Zavoda za kulturo dialoga, kjer že deset let predava javno nastopanje, argumentacijo in debato v Sloveniji in v tujini, moderira javne razprave o aktualnih družbeno-političnih temah ter uspešno pripravlja srednješolske in univerzitetne debatne ekipe za nastope na mednarodnih tekmovanjih.

 

Obvezne PRIJAVE zbiramo do srede, 9. aprila, na info@mczos.si.

 

***

Debatne delavnice Zavoda za kulturo dialoga izvaja v sklopu projekta ‘Uživajmo evropskko državljanstvo in …’, ki ga podpira Evropska unija, program Mladi v akciji.

index index22