Rdeči revirji

Rdeci revirjiFestival Rdeči revirji v letu 2013 organiziramo v Hrastniku že enajstič. Njegov osnovalec in umetniški vodja Branko Potočan sledi svojim temeljnim izhodiščem; spoju tradicionalnih vrednot in sodobnih vsebin, predstavljanju različnih žanrov in oblik kulturne produkcije, umetniški pestrosti in uprizoritveni neposrednost, ki prinaša oživitev dogajanja na ulici ter skrbi za približanje umetniških vsebin najširšemu krogu ljudi – zunaj Ljubljane.

V letošnjem letu se Rdeči revirji širijo v občini Trbovlje in Zagorje ob Savi, soorganizatorji zasavskega festivala pa so mladinski centri vseh treh občin.

Rdeče revirje bomo otvorili 17. maja 2013 v Zagorju z velikim koncertom zasavskih glasbenih skupin Krasen džumbus in nadaljevali 18. maja.

V Hrastniku bodo prireditve potekale od 23. do 26. maja. Ponudili bomo živahno odrsko dogajanje, razporejeno čez cel festivalski dan. Med drugim vrhunsko predstavo Štirinajst sodobnih plesnih ustvarjalcev, Rosane Hribar in Gregorja Luštka, plesno gledališko predstavo Očetje in sinovi, Branka Potočana in pester preplet lokalnih in tujih ustvarjalcev.

Festival bomo sklenili v Trbovljah, kjer bodo prireditve potekale od 29. do 31. maja. En dan bomo posvetili romski kulturi.

Festival bo skupaj zajemal preko trideset odličnih prireditev – plesno gledališke predstave domačih in tujih izvajalcev, sodobni cirkus, lutkovne predstave, ulične predstave, razstave, instalacije, koncerte, filme slovenskih avtorjev,.. Obiskovalci festivala bodo lahko sodelovali tudi na delavnicah. Poseben pečat festivalu bo dala že tradicionalna ekskurzija v nedrje rudnika.

Pester festivalski program bo namenjen različnim ciljnim skupinam, tako po starosti (otroci, mladina in odrasli), kot po okusih. Vse prireditve in dogodki bodo brezplačne, zato da bodo dostopne najširšemu krogu obiskovalcev.

Festival je tekom let postal stalna oblika kulturnega sodelovanja in izmenjave lokalnih, slovenskih in tujih kulturnih projektov in skupin v občini Hrastnik in je že pred leti prerasel tudi v mednarodni kulturni dogodek, ki v dobršni meri prispeva k kulturni oživitvi in identiteti mesta Hrastnik, sedaj prinaša bogato kulturno dogajanje tudi v sosednji občini.

K sodelovanju vabimo tudi lokalne kulturne organizacije, skupine in posameznike, ki ustvarjajo na področju kulture, da se predstavijo na festivalu.

Festival finančno podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Občina Hrastnik, Regionalni center za razvoj v okviru evropskega projekta RDO Zasavje, Mladinski center Zagorje, Mladinski center Trbovlje in Mladinski center Hrastnik in sponzorji.