Natečaj za najboljše seminarske, projektne, diplomske, specialistične in magistrske naloge ter doktorske disertacije

slika_diplomska_nalogaAli moraš napisati še kakšno seminarsko ali diplomsko nalogo? Kaj s področja dela nevladnih organizacij? Naj ne bo tvoja seminarska naloga le ena od nujnosti, ki jih moraš storiti za kakšen predmet. Tvoja seminarska, diplomska, projektna, specialistična ali magistrska naloga lahko postane del rešitve.

Objavljamo razpis, ki je namenjen znanstvenim delom, ki so na kakršen koli način povezana s področjem dela Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Mrest Zasavje (v nadaljevanju stičišče).

Namen razpisa je ustvariti dobro sodelovanje med mladimi, mentorji in profesorji ter stičiščem, ki lahko njihovo znanje koristno uporabi pri svojem vsakdanjem delu z nevladnimi organizacijami. Namen razpisa je tudi razvijanje sodelovanja med stičiščem in univerzami ter povečevanje prepoznavnosti stičišča med študenti in strokovno javnostjo. Osnovni namen tega razpisa je spodbujanje prenosa informacij, znanja in idej med stičiščem in zunanjimi deležniki, ki delujejo na področjih, zanimivih za stičišče. Razpis je namenjen spodbujanju raziskovalnega dela dijakov ter dodiplomskih in podiplomskih študentov na vseh področjih, ki so pomembna in zanimiva za razvoj nevladnega sektorja. Za predlagana dela naj bo značilno, da obravnavajo prepoznaven in točno določen problem s področja nevladnega sektorja, ki še ni bil raziskan oz. jih kandidat obravnava z drugega stališča. Predlagano delo mora biti uporabno tudi za druge, pripomore pa naj k razjasnitvi ali razrešitvi že prej znanega problema.

Kandidati se prijavijo tako, da izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena na strani www.skladdela-zasavje.si, ter tiskano delo pošljejo v roku ali osebno vročijo do 30. septembra 2013, na naslov:

SKLAD DELA ZASAVJE
Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi
s pripisom »NE ODPIRAJ, NATEČAJ«

 Za dodatne informacije pišite na e-naslov: info@skladdela-zasavje.si

Logoti