Kam z diplomo?

Se mnogi sprašujejo in pravijo, da se znanje  dandanes ne ceni več. Vse prevečkrat to drži, a v Zagorju imamo posluh za mlade diplomante.  Če si opravil diplomo med 1.10.2010 in 31.12.2011 imaš enkratno možnost, da svojo zaključno nalogo oddaš na občino Zagorje ob Savi, ki je za mlade diplomante ustanovila nagradni sklad. Ne odlašaj! Več tehničnih podrobnosti spodaj.

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge (Ur.list RS, št.26/2010 in 53/2011) objavlja:

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NAGRAD DIPLOMANTOM ZA OPRAVLJENE ZAKLJUČNE NALOGE ZA OBDOBJE OD 01.10.2010 DO 31.12.2011

Rok za oddajo prijave z zahtevanimi obveznimi prilogami mora biti vročena v zaprti ovojnici (osebno v sprejemni pisarni ali po pošti na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi) do dne 17. februarja 2012 do 12.00 ure.

Zaključne naloge morajo vsebinsko izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • vključujejo vsebine, ki so zgodovinsko, geografsko, gospodarsko ali kako drugače povezane z Občino Zagorje ob Savi;
  •  lahko prispevajo k razvoju podjetništva, kmetijstva, turizma ali drugih družbenih ali gospodarskih dejavnosti v občini, k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine, k oblikovanju ali ohranjanju okolja ali h kvaliteti bivanja v občini;
  • aktivno spodbujajo povezovanje med študenti ter lokalnimi organizacijami, podjetji in institucijami v občini;
  • imajo konkretno uporabno vrednost za izvajanje nalog iz pristojnosti Občine Zagorje ob Savi.

Prijavni obrazec in besedilo razpisa najdete na povezavi.