Sodelujte v prostovoljni akciji MladeFace!

Projekt MladeFace je vseslovenska mladinska akcija, ki mlade vzpodbuja da v soboto 21. maj 2011 s skupnimi močmi naredimo nekaj dobrih del za svoje domače okolje! Gre za prostovoljno iniciativo mladih, kjer bomo pokazali vsem okoli sebe, da smo mladi aktivni, kompetentni in družbeno odgovorni. Akciji se lahko pridružite tako, da v svojem okolju ponudite pomoč v obliki “dobrih del”, kot na primer: prekopavanje vrta starejši gospe, čistilna akcija, organizacija dobrodelne dražbe za družino v socialni stiski, polepšati dan domu upokojencev…

Če potrebujete kakšen posvet, pomoč pri organizaciji ali dodatne informacije, se obrnite na Mladinski center Zagorje ob Savi (info@mczos.si), oziroma na lokalnega kooordinatorja Luka Polc (031 577 771) in z veseljem bomo priskočili na pomoč!