Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu!

Na povabilo Mladinske mreže MaMa (www.mreza-mama.si) smo se odzvali za sodelovanje v projektu Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu! v sklopu Evropskega leta prostovoljstva, katerega namen je spoznavanje in promocija prostovoljskega dela med občinskimi uslužbenci ter medsebojno sodelovanje in izmenjava izkušenj med mladimi iz lokalnega okolja in občinskimi uslužbenci, ki pri svojem delu prihajajo v stik z mladinskimi centri, mladinskimi organizacijami in mladimi. Mreža MaMa projekt izvaja skupaj s svojimi članicami – mladinskimi centri. V projektu bodo povezali občinske uslužbence in mlade, ki bodo skupaj vključeni v prostovoljne aktivnosti mladinskega centra v njihovi občini. Projekt bodo izvedli v Celju, Kočevju, Litiji, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Slovenskih Konjicah, Šentjurju in Zagorju ob Savi.

Najprej se bodo občinski uslužbenci in mladi spoznali na uvodnem srečanju, kjer se bodo tudi dogovorili, kdaj in kje bodo skupaj prostovoljno delali. Do jeseni bodo skupaj delali v aktivnostih mladinskega centra, se spoznavali in si izmenjavali izkušnje ter poglede. Jeseni pa se bomo ponovno srečali ter evalvairali skupno delo ter zastavili sodelovanje med občino im mladimi tudi za vnaprej.

Uvodno srečanje in predstavitev projekta Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu! bo v sredo,  11.5.2011, ob 11:00 v prostorih Mladinskega centra Zagorje ob Savi. Vljudno vabljeni.

Tudi v našem mladinskem centru vzpodbujamo prostovoljstvo in mlade vključujemo v prostovoljna dela na mnogih področjih; priprave in izvedbe delavnic, informiranje vrstnikov, pomoč pri organizaciji dogodkov, urejanja naših prostorov in podobno. Projekt predvideva tudi sodelovanje Občine Zagorje ob Savi, ki se je našemu povabilu prijazno odzvala.