Priložnost za mlade literarne talente

Natečaj za Mednarodni festival mlade literature Urška 2011

Festival Urška združuje mlade, še neuveljavljene in uveljavljajoče se avtorje, ki pišejo v slovenskem jeziku.

Razpisni pogoji

1. Sodelujejo lahko avtorji, stari nad 15 let, ki svojega dela še niso izdali v knjižni obliki (razen v samozaložbi). Pošljejo lahko še neobjavljeno prozo (do 10 strani), poezijo (do 15 pesmi) in dramska besedila.
2. Prispevki morajo biti napisani z računalnikom in poslani v treh izvodih, označeni pa morajo biti s šifro. Prispevkom naj avtorji priložijo zapečateno ovojnico z naslednjimi podatki: šifra, ime in priimek, domači naslov, izobrazba, poklic, starost, telefonska številka, elektronski naslov. Avtorji lahko svoje prispevke pošljejo tudi po e-pošti na naslov dragica.breskvar@jskd.si .
3. Vse poslane prispevke odstopijo avtorji za morebitno objavo brezplačno. Dela izbranih avtorjev bodo objavljena na način in v obsegu, ki bo ustrezal finančnim možnostim prirediteljev.
4. Revija Mentor poleg natečaja za mlade literate vsako leto razpiše tudi natečaj za seniorje (objavljen bo marca 2011). Vsak avtor lahko sodeluje samo na enem srečanju.
5. Rokopisov ne vračamo.

Potek natečaja

Vse sodelujoče avtorje bodo prireditelji povabili na eno od šestih regijskih srečanj, ki jih bodo gostile območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Srečanja v obliki kratkih literarnih delavnic bodo potekala od februarja do maja 2011 v Ljubljani (za osrednjo Slovenijo), v Sežani (za Primorsko), Novem mestu (za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje), Šmarju pri Jelšah (za Celjsko in Koroško), Škofji Loki (za Gorenjsko) in Gornji Radgoni (za SV Slovenijo). Regijske žirije in državni selektor bodo med pravočasno prispelimi prispevki izbrali najboljše avtorje za nastop na regijskem in finalnem srečanju. Finalni del festivala bo oktobra 2011 v Slovenj Gradcu.

Nagrada

Najboljšemu avtorju bo revija Mentor natisnila knjižni prvenec, ki bo objavljen v zbirki Prvenke, predstavljen pa na naslednjem festivalu oktobra 2012 v Slovenj Gradcu. Avtorji bodo kot honorar poleg mentorske pomoči pri nastajanju prvenca dobili tudi sto izvodov svoje knjige.
Uredništvo si pridržuje pravico, da prvenca ne natisne, če bo menilo, da delo še ne zadošča kriterijem za objavo. V tem primeru bo izbor najboljših besedil objavljen v reviji Mentor in tudi honoriran. Prispevke je treba poslati na uredništvo revije do 25. januarja 2011 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Revija Mentor, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (za festival Urška), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije:
JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, 01 2410 500 (centrala)
Dragica Breskvar, prof., sam. svetovalka JSKD za literaturo in urednica revije Mentor
e-pošta: dragica.breskvar@jskd.si, tel. 01 2410 516
spletna stran: http://revijamentor.si/