Delo za mlade!

V okviru nacionalnega projekta Delo za mlade!, ki se ukvarja s področjem zaposlovanja in zaposljivosti mladih, bo po vsej Sloveniji potekalo 25 lokalnih dogodkov. Eden izmed njih tudi v Zagorju ob Savi.

Na srečanju bo v sproščenem kavarniškem duhu potekal pogovor o izzivih mladih in ostalih akterjev na tematiko dela za mlade v lokalni skupnosti in osvetliti, kaj lahko skupaj naredimo za izboljšanje stanja v lokalnih okoljih, kaj je že zdaj pozitivnega in na čem moramo še graditi.

Vabljeni, da se nam v petek 22.10.2010 ob 17:00 v prostorih študentskega kluba Šklab pridružite na debati.

Prosimo za potrditev udeležbe na elektronski naslov mczagorje@gmail.com.