Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja_ Evropa investira v podeželje (2)