Mavrična druženja

MAVRIČNA DRUŽENJA V ZAGORJU

V MC ZOS spet pričenjamo z mavričnimi druženji za mlade in mlade po srcu, ki se identificirajo z LGBTQIA+ ali svojo spolno usmerjenost in/ali spolno identiteto raziskujejo, pri tem pa bi si želeli podporo, pogovor, druženje, izmenjavo mnenj in informacij z drugimi člani skupnosti.

Srečanja se bodo izvajala po dogovoru kot skupinska druženja in pogovori, ki bodo temeljili na soustvarjanju varnega, spoštljivega in odprtega prostora za vse. Skupino bo izvajala Tanja Veber, po srcu in izkušnjah mladinska delavka, Mariborčanka in članica LGBTQIA+ skupnosti.

Prijave:
Za sodelovanje na srečanjih so obvezne prijave, ki jih zbira Tanja na tanja.veber@gmail.com ali 031 257 508, kjer se ji javite, da bi se želeli pridružiti.

Nekaj besed o izvajalki:
Tanja Veber je socialna pedagoginja, mladinska delavka, aktivistka na področju človekovih pravic in trenerka v neformalnem izobraževanju z večletnimi izkušnjami dela v mladinskem sektorju. Ukvarja se z izvedbo izobraževanj in usposabljanj na področju neformalnega izobraževanja, vodenja podpornih in pogovornih skupin, dela z ranljivimi ciljnimi skupinami – mladi brezposelni, LGBTQIA+, migranti, mladi z znižanimi sposobnostmi in psihosocialnega svetovanja.