Potop vase

Odnosi so povsod okrog nas. Ločimo različne odnose? Se jim posvečamo? Se jih zavedamo? Koliko o njih sploh razmišljamo?

Odnos imamo do sebe, odnose imamo z drugimi ljudmi, s stvarmi in predmeti, odnose imamo z živalmi, odnos imamo z naravo, odnos imamo do svojega doma, svoje sobe, svoje postelje. Odnos imamo do življenja samega. Najpomembnejši odnos pa je odnos, ki ga imamo do sebe, saj ta odraža vse druge odnose. Zavestnejši kot je naš odnos do sebe, globlji je, bolj se poznamo, lažje se učimo in raziskujemo ter prepoznamo in sledimo svojemu življenjskemu poslanstvu.

V sklopu treh delavnic, ki jih načrtujemo v decembru, bomo spoznavali različne metode in orodja, ki nam pomagajo graditi zdrav odnos do sebe. Večinoma gre za preproste vaje, ki v nas zaženejo proces razmišljanja, s katerim ozavestimo marsikaj o sebi, svojih prepričanjih, odločitvah, načinu komunikacije, ipd. Na delavnicah bomo skupaj ustvarili varno okolje za individualno raziskovanje ter skupinske debate.

Spletne delavnice Potop vase bodo zaenkrat potekale 3 srede v decembru (1., 8. in 15. december) med 18. in 20. uro. Delavnice so namenjene predvsem mladim med 15. in 30. letom starosti, vendar ste vabljeni tudi starejši. Prijave na urska@mczos.si so obvezne, saj tako dobite tudi povezavo za Zoom.

Delavnice vodi Urška Pavlovič, umetnica in mladinska delavka, ki na področju neformalnega učenja deluje že 11 let in ima nacionalno poklicno kvalifikacijo za mladinsko delavko. Redno izvaja kreativne delavnice, ki se dotikajo tem čustvene inteligence; samo-spoznanja, sproščanja, zavestnega učenja, komunikacije, prepoznavanje svojih misli, čustev in potreb, raziskovanja sebe in sveta. Pozna veliko različnih orodij in metod, katere nam pomagajo graditi odnos s sabo in jih bomo raziskovali na delavnicah.