Me slišiš? Slišim te.

ME SLIŠIŠ? SLIŠIM TE.

Mladinski center Zagorje ob Savi v sodelovanju s partnerjema Daj mi ruku iz Srbije in Aseman Lapset ry iz Finske, izvaja projekt strateškega partnerstva »Me slišiš? Slišim te«. Projekt poteka od 1. septembra 2020 do 31. oktobra 2022 in je financiran s strani programa Erasmus+.

Namen projekta »Me slišiš? Slišim te« je razviti in raziskati podporne mehanizme za delo z mladimi z manj priložnostmi, ki doživljajo stiske ter oblikovati sistem izobraževanja za prostovoljce in mladinske delavce v sklopu dnevnih centrov, uličnega dela in drugih aktivnosti za mlade. Mladinski delavci se namreč vedno večkrat znajdejo v situacijah, ko ne vedo, kako odreagirati na težave mladih, ki pa so v današnjem času v velikem porastu.

Cilji projekta so:
– Izdati priročnik, ki bo vseboval kurikulum izobraževanja in razvita ter obstoječa orodja za delo z mladimi v stiskah.
– Razviti 4-dnevno izobraževanje za prostovoljce in mladinske delavce, kjer se bo skozi izkustvene aktivnosti opolnomočilo prostovoljce in nove mladinske delavce za delo z mladimi v stiskah in ga stestirati z 20 mladinskimi delavci.
– Oblikovati protokol za delo z mladimi v stiskah.

Ciljna skupina projekta so neposredno mladinski delavci in mladinski voditelji ter aktivni prostovoljci organizacij, posredno pa mladi, ki se znajdejo v stiski. Projekt je sestavljen iz treh aktivnosti izobraževanja; enega študijskega obiska na Finskem, namenjenem spoznavanju dobrih praks in dveh treningov. Prvi trening zajema mladinske delavce in pripravo na delo z mladimi z manj priložnostmi, drugi pa testiranje kurikuluma izobraževanja, ki bo pripravljen za delo z mladimi v stiskah.

Pri projektu »Me slišiš? Slišim te« je izjemnega pomena tudi samo mednarodno sodelovanje, ki omogoča izmenjavo dobrih praks in ustvarjanje inovacij. Za slovenski prostor predstavlja projekt potencial za razvoj konstruktivnih metod in orodij za naslavljanje stisk mladih, kar mladinskim delavcem omogoča predvsem bolj suveren pristop pri delu in načine, kako zavarovati sebe. Tako bodo mladinski delavci opolnomočeni do te mere, da bodo lahko samostojno podprli mlade v stiskah, slednji pa se bodo počutili bolj slišane, razumljene in prepoznane kot pomembni deležniki v lokalni skupnosti.