Razpis za dodelitev novinarske nagrade 2018 “Na dobrih zgodbah svet stoji”

 

»Na dobrih zgodbah svet stoji« je projekt novinarske nagrade, ki se je na pobudo Mladinskega centra Trbovlje začela v letu 2017. Ker je bil odziv v lanskem letu dober, s projektom nadaljujemo tudi v letu 2018. Novinarska nagrada se podeljuje novinarju za najboljši prispevek, ki po vsebini razpoznava dosežke mladih ter krepi vlogo in doprinos mladih v družbi.

Pobudniki in koordinatorji projekta so Mladinski center Trbovlje, Mladinski center Zagorje ob Savi in Mladinski center Hrastnik, v letošnjem letu pa se nam pridružuje še Zavod za kulturo, mladino in šport Litija, Mladinski center Litija (v nadaljevanju: koordinatorji projekta), ki k sodelovanju aktivno vabijo tudi druge mladinske organizacije in organizacije za delo z mladimi.

Koordinatorji nagrade ne razpisujejo z namenom spodbujanja tekmovanja med novinarji temveč, v želji po večjem povezovanju med mladimi, mladinskimi organizacijami in mediji. S pozivom želimo pozornost medijskega prostora usmeriti na področje mladinskih pobud in dosežkov mladih iz Zasavja. Koordinatorji projekta si ne pripisujemo strokovnih kompetenc, s katerimi ocenjujemo novinarjevo delo, temveč ocenjujemo na podlagi spodaj zapisanih meril ter mnenj predstavnikov mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki sodelujejo v odboru za izbor nagrade.

V nadaljevanju besedila opredeljujemo pogoje sodelovanja in način izbora novinarske nagrade.

Pogoji sodelovanja:

 1. Novinarski prispevek je bil objavljen v tekočem letu med 1. 1. 2018 in 31. 10. 2018.
 2. Novinar je v Izjavi o soglasju podal izjavo o avtorstvu novinarskega prispevka, ki velja za celotno gradivo, ki ga je posredoval koordinatorjem projekta.
 3. Pod novinarske prispevke se šteje vsako delo novinarja, ki je bilo objavljeno v mediju. Štejejo tisti mediji, ki so vpisani v razvid medijev pri pristojnem ministrstvu.
 4. Prispevkov, ki so bili objavljeni kot plačljivi članki oziroma oglasni članki, se ne upošteva.
 5. Vsebina novinarskega prispevka se nanaša na mlade ali mladinske tematike v Zasavju.
 6. Vsebina novinarskega prispevka razpoznava dosežke mladih ter krepi vlogo in doprinos mladih družbi.
 7. Novinar poda pisno soglasje za sodelovanje v projektu novinarske nagrade in se s tem strinja z navedenimi pogoji ter načinom ocenjevanja in izbora vlog.
 8. V kolikor je v novinarskem prispevku omenjena organizacija, katere predstavnik je del Odbora za izbor novinarske nagrade, se tega člana odbora izloči pri glasovanju.
 9. Nagrada se podeljuje poklicnim ali ljubiteljskim novinarjem, ki delujejo v profesionalnih ali amaterskih medijih.
 10. Novinarski prispevek je bil posredovan na naslov Mladinski center Trbovlje, Ulica 1. Junija 18, 1420 Trbovlje, s pripisom Novinarska nagrada 2018 do roka 14. 11. 2018 skupaj s soglasjem, ki se nahaja spodaj.
 11. V kolikor do roka 14. 11. 2018 ne prejmemo zadostnega števila prispevkov (minimalno: 5), se podelitev nagrade odpove in prestavi na naslednje leto.
 12. Novinar z udeležbo daje soglasje, da lahko njegov prispevek objavljamo in razširjamo po lastnih kanalih obveščanja.

Način ocenjevanja in izbor vlog

Najboljši članek je upravičen do simbolične finančne nagrade v višini 300 EUR, vsak sodelujoči novinar pa prejme simbolično nedenardno nagrado. Simbolična finančna nagrada se izplača v bruto znesku skladno s standardi in pogoji, ki veljajo za Mladinski center Trbovlje, ki bo denarno nagrado v imenu koordinatorjev izplačal. Podelitev nagrad bo potekala v sredo, 28.11. 2018 ob 18h v Mladinskem centru Trbovlje.

V Trbovljah, 30. 10. 2018

Mladinski center Trbovlje

Mladinski center Hrastnik

Zavod za kulturo, mladino in šport Litija, Mladinski center Litija

Mladinski center Zagorje ob Savi

Izjava o soglasju

OBVESTILO: Rok za oddajo novinarske nagrade smo podaljšali do 21.11.2018.