28.09.2018 | Informator, Projekt, Znanja

Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih

Vizualna komunikacija ima velik vpliv na naša življenja, saj vpliva na medsebojno interakcijo, pridobivanje in podajanje informacij ter učenje novih stvari. Zakaj je temu tako in katerim zakonitostim sledi? Grafični elementi komunikacije se navezujejo na interaktivnost, ikonografijo, animacijo, ilustracijo, podporni tekst, grafe in vizualizacijo podatkov.
Vse to daje bralcu boljše sporočilo.

S projektom »Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih« smo naslovili problematiko pomanjkljive oz. neustrezne uporabe vizualizacije pri (vsakodnevni) komunikaciji in prikazu podatkov (tipografija, uporaba barv, postavitve ipd.). Raziskali smo nove načine in priporočila za izboljšanje vizualne komunikacije na spletu in izven njega. Prednost
tega je prav v tem, da so zakonitosti raziskali prav tisti, ki jim je tovrstno sporočanje namenjeno.

Partnerji v projektu so Fakulteta za uporabne družbene študije, Poetic Outline in Mladinski center Zagorje ob Savi. Za potek projekta pa so skrbeli pedogoški in delovni mentorji teh institucij. Na projektu so sodelovali študenti različnih smeri: uporabnih družbenih študij (UNG FUDŠ), medkulturnega menedžmenta (UNG FUDŠ), oblikovanja vizualnih komunikacij (UL ALUO), računalništva in informatike (UL FRI) ter komunikologije (UL FDV). Tako je nastal priročnik, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Naša želja je, da je multidisciplinarna ekipa izpolnila ne samo projektne cilje, ampak da bo priročnik dobrodošlo gradivo za študente iz vključenih institucij in tudi za druge vizualne komunikacije željne bralce.