Publikacija: organiziraj svoj antirasistični nogometni turnir!

BR-BANNER2-01»Brcnimo rasizem!«, ki je letos prerasel lokalne okvire in z vso silo »brcnil« v smer vseslovenske akcije z nogometom proti kakršnimkoli oblikam izključevanja. Ob tej priložnosti so zagorski organizatorji letos izdali publikacijo v slovenskem in angleškem jeziku, ki služi za lažjo organizacijo lastnega turnirja.

Prva vseslovenska akcija Brcnimo rasizem! je nastala z namenom, da se skozi športno panogo, kot je nogomet, v svojem domačem okolju borimo proti vsakršnim oblikam sovraštva in izključevanja posameznikov, ki so drugačni od nas samih. Glavni namen vseslovenske akcije »Brcnimo rasizem!« je vključitev čim več različnih skupin iz lokalnega okolja, da same organizirajo nogometni turnir v svojem kraju in tako ozaveščajo lokalno prebivalstvo, kako pomembno je sprejemanje drugačnosti ter krepitev strpnosti v lokalnem okolju.

Z akcijo Brcnimo rasizem! želijo organizatorji – Mladinski center Zagorje ob Savi in lokalna anarhistična skupina O.S.A. Zasavje – spodbuditi posameznike in društva, da se med seboj povežejo in v njihovem lokalnem okolju skupaj organizirajo nogometni turnir. Organizacija turnirja predstavlja izraz akcije boja proti kakršnimkoli oblikam izključevanja in nestrpnosti do drugačnosti.

Projekt, ki ima zametke v letu 2012, je v prvi vrsti preko nogometnega turnirja opozarjal na problematiko rasizma tako lokalno kakor tudi širše, hkrati pa je z vključevanjem različnih skupin, posameznikov in obiskovalcev preko delavnic, okroglih miz in drugih aktivnosti ponudil prostor za premislek in debato o oblikah izključevanja in načinih borbe proti njim.

Samoorganizriani nogometni turnir krepi družbeno odgovornost in strpnost v družbi, odpira prostor za kritičen pogled na kakršnokoli izključevanje drugačnih in vključuje ranljive skupine iz lokalnega okolja.

Če ste zainteresirani za organizacijo lastnega turnirja nas kontaktirajte na: info@mczos.si 

Podrimo zidove sovraštva, zgradimo mostove prijateljstva!

Povezava do publikacije v slovenskem in angleškem jeziku:

BRCNIMO RASIZEM

BRCNIMO RASIZEM – english