Prostovoljka Ronja med učitelji OŠ Ivana Skvarče

Mladinski center Zagorje ob Savi (MC ZOS) je na konferenci učiteljev Osnovne šole Ivana Skvarče, 20. 4. 2023, v Zagorju ob Savi, predstavil program Evropska solidarnostna enota (ESC, European Solidarity Corps).

Program Evropska solidarnostna enota, ki ga financira EU, vključuje večinoma mednarodne prostovoljce, stare med 18 in 30 let. MC ZOS koordinira te prostovoljce v MC ZOS in lokalnih organizacijah. Glavne vrednote, ki jih zasleduje program, so solidarnost, delo za skupnost, multikulturno učenje in pridobivanje kompetenc za osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj. Nina Nahtigal, ki koordinira ESC v MC ZOS, je učitelje seznanila z nekaj preteklimi izkušnjami vključevanja prostovoljcev ESC v zagorske organizacije.

Marko Pavlovič, direktor MC ZOS, je predstavil širši kontekst vključevanja mednarodnih prostovoljcev. MC ZOS izvaja program od leta 2012 in ugotavlja, da lokalna skupnost postaja vse bolj odprta za vključevanje mednarodnih prostovoljcev, spoznavanje različnih perspektiv, bolj večkulturna in dojema tuji jezik kot orodje za gradnjo prijateljstev, partnerstev in celo ljubezni. Ključni del predstavitve je bil, da so učitelji spoznali Ronjo Draschan, prostovoljko programa ESC, ki trenutno deluje v MC ZOS in sodeluje z lokalnimi šolami. Ronja je predstavila sebe in svoja zanimanja. Ronji se zdi pomembno, da “damo učencem priložnost rasti in izkusiti raznolikost”. V nadaljevanju delimo vtise nekaterih učiteljic, ki smo jih po predstavitvi povprašali, kaj od slišanega jih je nagovorilo in kako si želijo prostovoljce vključevati v svoje delo:

“Všeč mi je bilo, da sem imela priložnost spoznati Ronjo, da se nam je predstavila, povedala, na kakšne načine lahko sodelujemo in katera so njena močna področja. Prostovoljce bi vključevala tako, da bi učenci spoznali njihovo državo, kulturo, vadili sporazumevanje v angleščini ter imeli spremstvo in pomoč pri pouku v naravi.” (Vanja Guček)

“Najbolj me je vzpodbudila misel, da nekateri učenci resnično ne bodo imeli možnosti imeti stika z drugo kulturo, z drugim jezikom. Ronjo bi vključila v pouk umetnosti ter glasbe. Ker imajo naši otroci zelo radi nove izzive, se mi zdi, da bodo uživali, ko bodo slišali nov inštrument in mogoče imeli tudi sami možnost, da se v njem poizkusijo.” (Petra Rome)

“Prostovoljko bi vključila k pouku zato, ker pri urah spoznavanja okolja ravno spoznavamo sosednje države Republike Slovenije. Ronja bi nam iz prve roke lahko predstavila svojo domovino, ki je za nas naša severna soseda. Obisk prostovoljke bi zagotovo popestril učno okolje. Prostovoljko bi vključila tudi pri urah angleščine, da bi se učenci preizkusili v raznih igrah in seveda pogovoru.” (Damjana Grošičar)

“Predstavitev MC ZOS me je dodatno motivirala, da bi nadaljevala z vključevanjem prostovoljke Ronje v svoj pouk. Z učenci je ustvarila prijateljsko vez in zelo si želijo njenih obiskov. Prepričale so me tudi zgodbe ostalih prostovoljcev in kako so vplivali na okolje, kjer so delovali. Prostovoljko si želim vključevati tudi v pouk tehnike in tehnologije (glede recikliranja in uporabe alternativnih virov energije) ter jo povabiti na delavnice za nadarjene učence.” (Ana Markotić)

V MC ZOS se nadejamo nadaljnjega vključevanja prostovoljcev programa ESC v šole tudi v prihodnje.