Mladi za zeleno aktivno državljanstvo

 

V petek, 21. oktobra 2022 ob 17. uri vas vabimo v MC ZOS, kjer se bo odvila prva delavnica projekta Mladi za zeleno aktivno državljanstvo. Izobraževalna delavnica je namenjena prenosu znanja med mladimi in identifikaciji lokalnih okoljskih problemov. Študentje, ki delajo na projektu, bodo predstavili ključne koncepte politične ekologije in izhodišča za debato, skozi katero bomo nato skupaj premislili lokalni kontekst. Mladi se bodo tekom delavnic seznanili z različnimi okoljskimi diskurzi in koncepti razvoja, ekološko demokracijo, okoljsko in ekološko etiko, z drugačnimi pristopi in razvojnimi možnostmi, ki jim bodo pomagali pri vključevanju v aktivno reševanje okoljskih in ekoloških problemov v lokalnem okolju.

V decembru bo nato sledila še akcijsko-refleksijska delavnica (ZMŠT), kjer bomo ponovno načeli identificirane probleme in sooblikovali predloge akcijskih načrtov za reševanje lokalnih okoljskih problemov.

S samoizobraževanjem in ustreznim prenosom znanja želimo s projektom zmanjšati vrzel v poznavanju zelenega aktivnega državljanstva, ki je nujni pogoj za povečanje dejanske participacije mladih v komunikacijskih in odločevalskih procesih.

Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021.

Več o projektu: https://acfslovenia.si/…/mladi-za-zeleno-aktivno…/