16.08.2021 | Informator

Mladinska izmenjava Self ESTeam – All poems matter

KAJ JE MLADINSKA IZMENJAVA?

Mednarodna mladinska izmenjava je skupinska aktivnost mladih iz različnih držav, ki skupaj  raziskujejo določeno temo. Med mladinsko izmenjavo mladi sodelujejo pri vnaprej načrtovanem programu, ki je običajno kombinacija delavnic, vaj, razprav, iger vlog, simulacij, aktivnosti na prostem. Mladinske izmenjave omogočajo mladim, da se nekaj novega naučijo, v družbi vrstnikov raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile, sklepajo nova prijateljstva, razbijajo predsodke in stereotipe, postanejo bolj samozavestni in samostojni ter okrepijo svoje kritično mišljenje na različnih področjih. Vsaka sodelujoča skupina ima tudi mladinskega voditelja, ki je mladim v pomoč in podporo pred, med in po izmenjavi in pomaga ustvarjati okolje, v katerem je slišan vsak posameznik, skrbi za varnost udeležencev, spremlja učni proces in poskrbi za informiranje staršev. Mladinska izmenjava niso brezplačne počitnice v tujini, kar pa ne pomeni, da se v tem času ne bomo tudi zabavali.

KAJ MLADI PRIDOBIJO NA MLADINSKI IZMENJAVI?

  • Nova poznanstva in prijatelje iz različnih držav
  • Izkušnjo načrtovanja in potovanja v tujo državo v družbi vrstnikov
  • Mednarodno učno izkušnjo v tujem jeziku (delovni jezik bo angleščina, zaželeno je osnovno znanje in sposobnost komuniciranja)
  • Zavedanje o medkulturni, narodnostni, jezikovni raznolikosti
  • Mednarodno priznan certifikat o pridobljenih znanjih in kompetencah Youthpass (uporaben je za dokazovanje izvenšolske aktivnosti, kasneje pri iskanju zaposlitve ali drugih mobilnostih, s katerimi se srečujemo)

MLADINSKA IZMENJAVA V ROMUNIJI

Mladinska izmenjava Self ESTeam – All poems matter bo potekala v mestu Oradea v Romuniji. Na njej bo sodelovalo 32 mladih iz 8 držav (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Severna Makedonija, Romunija, Poljska, Slovaška in Češka) in 8 mladinskih voditeljev. Starost udeležencev na izmenjavi je od 14-18 let, potekala pa bo od 16. – 24. 8. 2021 (prvi in zadnji dan sta namenjena potovanju, vmes pa potekajo aktivnosti). Izmenjava ima vnaprej določen urnik. Pred izmenjavo se udeleženci nekajkrat srečajo z mladinskim voditeljem, da se med seboj spoznajo, načrtujejo potovanje, se pogovorijo o vseh podrobnostih izmenjave, pravilih, morebitnih strahovih in pričakovanjih. Mladinski voditelj je usposobljen in izkušen mladinski delavec, ki pozna potek mladinskih izmenjav in se zna odzivati na morebitne izzive. Mladinski voditelj pred odhodom izvede tudi sestanek s starši.

KAJ BOMO POČELI NA IZMENJAVI?

Tema izmenjave je raziskovanje svojih čustev in samozavesti preko literarnega ustvarjanja (kreativnega pisanja, izmenjave mnenj, raziskovanja pesmi v različnih jezikih). Zato iščemo 4 mlade, ki bodo preko kreativnih metod spoznavali sebe, odkrivali nove načine za spoznavanje z vsakodnevnimi izzivi, se naučili izražati čustva in stkali nova prijateljstva. Zaželeno je, da te tematika zanima, ni pa potrebno, da imaš kakršno koli predznanje ali poseben talent. Delo bo potekalo v nacionalno mešanih skupinah: ena skupina bo zadolžena za medijsko poročanje, ena bo skrbela za dobro počutje vseh, ena skupina za urejenost prostora itd. En dan bomo namenili tudi vodenemu ogledu mesta.

NASTANITEV

Izmenjava bo potekala v univerzitetnem mestu Oradea, ki je od meje z Madžarsko oddaljeno pribl. 20 km in ima pribl. 200 000 prebivalcev. Poletne temperature so podobne našim, lahko pa presežejo tudi 35°C. Med izmenjavo udeleženci in voditelji bivajo v nastanitvenih kapacitetah, kjer se izvajajo tudi vse aktivnosti in obroki. Nastanjeni bomo v nastanitvenem objektu Posticum Host (booking ocena 8,8), cca. 1 km iz centra mesta. Udeleženci bodo nastanjeni v nacionalno mešanih sobah za 2-4 osebe z lastno kopalnico in ločeni po spolu, v nastanitvenem objektu ne bo drugih zunanjih gostov. V sklopu nastanitve bodo organizirani 3 glavni obroki dnevno (glede prehranskih posebnosti se bomo z udeleženci dogovorili pred izmenjavo) in dva krajša odmora s prigrizki. Za varnost in dobro počutje udeležencev bo ves čas skrbela organizacijska ekipa in vseh 8 mladinskih voditeljev.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Sodelovanje bomo omogočili mladim med 14.-18. letom starosti, ki jih zanima tematika izmenjave, imajo osnovno znanje angleščine in sposobnost komuniciranja ter se bodo udeležili pripravljalnih srečanj pred izmenjavo.

Stroški za potovanje*, nastanitev in prehrano so kriti iz programa Erasmus+. Priporočeni prispevek na udeleženca je 20 € (če ti plačilo prispevka predstavlja oviro za sodelovanje, nas v tem primeru kontaktiraj individualno, saj želimo sodelovanje omogočiti motiviranim mladim, ne glede na njihove finančne zmožnosti).

Mladinski center Zagorje krije stroške prevoza v maksimalni višini 275 € na udeleženca. V primeru, da stroški potovanja presegajo omenjeni znesek, razliko doplača udeleženec_ka sam_a (kar bo znano že pred samo izmenjavo). Potovanje mladi načrtujejo skupaj z mladinskim voditeljem, uporabili bomo najbolj primerna sredstva javnega prevoza (vlak, avtobus, kombi prevoz).

VARNOSTNI UKREPI V ČASU COVID-19

Evropske države, preko katerih bomo potovali, imajo različne pogoje za vstop in izstop, ki jih bomo sproti spremljali in upoštevali. V primeru, da bodo potrebna testiranja za COVID-19, stroške krije organizator izmenjave. Trenutni pogoj za vstop v Romunijo je pogoj PCT, ki pa se lahko v obdobju do začetka projekta tudi spremeni. Na sami poti smo dolžni upoštevati varnostne ukrepe prevoznikov (razkuževanje, zaščitne maske). V vsakem primeru pa bomo poskrbeli za varen in nemoten vstop v državo izmenjave in vrnitev nazaj v Slovenijo. Zdravstvena situacija v Romuniji je trenutno sicer dobra.

PRIJAVE

Prijaviš se lahko z izpolnjenoprijavnico na international@mczos.si do srede, 21. 7. 2021. Naslov je na voljo tudi za dodatne informacije.

Komentiraj

  • Ime *
  • E-mail * (E-mail ne bo prikazan)
  • WWW