TRAINING COURSE: Language within us

Zdravo. Spet se vam ponuja priložnost, da z nami pridobite nove izkušnje in znanja na usposabljanju v
tujini.

Glavna ideja tečaja je uporaba različnih neformalnih metod za odkrivanje
skupne in različne jezikovne vidike evropskih jezikov z vključevanjem predstavnikov evropskih držav romanskega, baltskega in slovanskega jezika. S tem želimo
opolnomočiti tiste, ki sodelujejo pri spodbujanju učenja jezikov: vzgojitelje, mladinske delavce,
Člane nevladnih organizacij. Dali jim bomo nova orodja in tehnike, ki lahko naredijo jezik
postopek pridobivanja bolj zanimiv, motivirajoč in zabaven z vadbo glasu, telesa
gibalne in dramske tehnike.

Z udeležbo na usposabljanju ne potrebujete predznanja, zato kar pogumno!
Podrobnosti o usposabljanju si preberite v povezavi: Language within us _InfoPack

TERMIN: 15. 7. 2021 – 22.7.2021
ŠTEVILO UDELEŽENCEV_K IZ SLOVENIJE: 3 (stari od 18 let naprej)
POGOJI ZA UDELEŽENCE_KE: sposobnost komunikacije v angleščini

Prijave za trening zbiramo na: international@mczos.si z izpolnjeno: prijavnica
Rok za oddajo prijav: 14. 6. 2021

DODATNI PODATKI: Usposabljanje financira program Erasmus+: stroški nastanitve, prehrane in izvajanja programa;