Vprašalnik o aktivnostih mladinskega centra Slovenia 2020!

Živijo!
Ker se aktivno udejstvuješ v mladinskem centru, nas zanima, kako doživljaš mladinsko delo in
mladinski center. Rezultate tega vprašalnika ti bodo predstavili mladinski delavci v tvojem mladinskem
centru, zato da boste lahko skupaj pripravili nove načrte in izboljšali vaš mladinski center.
Vprašalnik je razvila švedska mreža KEKS, ki združuje različne organizacije z namenom izboljšanja in
razvijanja kakovostnega mladinskega dela. Tvoji odgovori so popolnoma anonimni.
Če kakšnega od vprašanj ne razumeš, s klikom na simbol ? najdeš razlago vprašanja. Razlage
vprašanj so namenjene temu, da razumeš kaj vprašanje pomeni in zakaj ga postavljamo.
Na vprašanja odgovoriš tako, da označiš možnost, ki najbolj ustreza tvojemu mnenju.
Ko boš reševal/-a vprašalnik:
 Pazljivo preberi vprašanja.
 Če kakšnega vprašanja ne razumeš klikni na ? ali za pomoč prosi mladinskega delavca.
 Če meniš, da na vprašanje ne moreš odgovoriti, izberi odgovor »ne vem«.
 Odgovarjaj iskreno.
Opomba! Zavedamo se, da vprašalnik vsebuje veliko vprašanj, vendar je zelo pomembno, da
odgovoriš na vsa.
Najlepša hvala in vso srečo!

 

LINK: https://thelogbook.eu/Surveys/Organization/2c1317cc-e298-425e-172a-08d7b063bfd8?culture=sl