Osnove mladinskega dela

Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta Mladim z naslovom OSNOVE MLADINSKEGA DELA namenjeno mladinskim delavcem na začetku svoje profesionalne poti, javnim delavcem, mladim prostovoljcem iz mladinskih centrov, brezposelnim in tistim, ki jim koncept mladinskega dela, mladinske politike in mladinskega sektorja ni poznan, pa si ga želijo spoznati.

Udeleženci usposabljanja bodo spoznali sledeče štiri tematske sklope:

–    Mladinsko delo (spoznali bodo neformalno učenje, spremljanje učnih učinkov, organizacijsko strukturo mladinskega sektorja in vlogo Mreže MaMa).

–    Mladost (kjer bodo spoznali potrebe današnje mladine in kratko zgodovino mladinskega dela).

–    Mladinski delavec (kjer bodo spoznali kvalitete mladinskega delavca).

–    Mladinska politika (soočili so bodo s tem, kaj je mladinska politika in kaj strukturirani dialog ).

Usposabljanje bo potekalo v torek, 13.10.2020, od 9:00 do 15:00 v prostorih MC ZOS pod vodstvom Karmen Murn

Prijave obvezne na:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/osnove_mladinskega_dela_0