ZGRABIMO SOVRAŽNI GOVOR ZA ROGE!

 

Društvo Parada ponosa in Mladinski center Zagorje ob Savi
vas vabimo na brezplačno celodnevno delavnico o sovražnem govoru.

Delavnica bo v ponedeljek, 27.1. 2020, med 9.00 in 15.30 v
prostorih Mladinskega centra Zagorje ob Savi.

Delavnica je namenjena mladinskim in pedagoškim delavkam_cem oz.
vsem tistim, ki delate s skupinami mladih in se pri svojem delu
srečujete s pojavom sovražnega govora ter z različnimi oblikami dejanj
in vedenj iz sovraštva do marginaliziranih in stigmatiziranih družbenih skupin.

Delavnica obravnava prepoznavanje, reagiranje na in transformacijo
sovražnega govora. Udeleženke_ci se bodo naučile_i, kako prepoznati
in naslavljati sovražni govor v kontekstu

dela s skupinami mladih, ter se spoznale_i s pristopi za njegovo
transformacijo. Reflektirale_i bodo, na kakšne načine je pojav
sovražnega govora vpet v širše vzorce družbenih neenakosti,
ter medsebojno delile_i dobre prakse.

Delavnico izvaja trenerska ekipa društva Parada ponosa.
Prijava na delavnico je obvezna na info@mczos.si