Seminar Queer NFE na Slovaškem

Dva udeleženca se bosta podala na Queer NFE seminar v Košice na Slovaškem, kjer bosta vzpostavila mednarodne kontakte in se fokusirala na različne izzive, s katerimi se srečujejo mladinski delavci na področju LGBT+.

Primarni cilj projekta je nadgradnja znanja o tej temi in motivirati udeležence za uporabo neformalnega izobraževanja v sklopu LGBT+ mladinskega dela. Seminar bo fokusiran tudi na medvrstniško učenje, razvoju mehkih veščin in na izmenjavo dobrih praks in pristopov.

Izobraževanja se bodo udeležili prostovoljci iz Srbije, Poljske, Češke, Slovaške, Irske, Španije, Italije, Slovenije, Romunije, Bolgarije, Belgije in Portugalske.

TERMIN: 22. 11. 2019 – 29. 11. 2019

LOKACIJA: Slovaška, Košice

ŠTEVILO PROSTIH MEST: 2 (starost 18 let in več)

POGOJI ZA UDELEŽENCE: polnoletnost in sposobnost komunikacije v angleščini

NAČIN PRIJAVE: izpolnite vprašalnik na sledeči povezavi: tukaj

ROK ZA PRIJAVO: 29. september 2019

Stroški nastanitve, prehrane in izvajanja programa so kriti. Potni stroški so kriti po pavšalu (275 eur). Prekoračitev zgornje meje zneska potnih stroškov (275 eur) krije udeleženec_ka sam_a.

Za več informacij kontaktiraj: international@mczos.si