Gledališče zatiranih – delavnica forumskega gledališča

V Zagorju pogrešamo gledališče.
Gledališče, katerega bi mladi soustvarjali.

Zato vse navdušence nad igro, igranjem, raziskovanjem, sodelovanjem, nastopanjem in spoznavanjem vabimo: v petek, 5. aprila, med 16.-20.00 vabljeni na Gledališče zatiranih – delavnico forumskega gledališča.
Vodila jo bo izkušena Barbara Polajnar. Delavnica je brezplačna, prijave na info@mczos.si pa so obvezne.

KAJ JE GLEDALIŠČE ZATIRANIH?
Gledališče zatiranih je razvil brazilski vizionar Augusto Boal (1931-2009) v 60. letih 20. stoletja. Gledališče zatiranih se uporablja v pedagoške, izobraževalne in gledališko-aktivistične namene kot orodje za doseganje socialne pravičnosti, lahko pa ima tudi terapevtske učinke. Odpira prostor, kjer spregovorijo tisti, ki nimajo glasu ali spregovorimo o tematikah, o katerih ne govorimo preko dialoga, namesto več vzporedno potekajočih monologov. Predstavlja metodo vzpostavljanja raznolikih načinov komunikacije in osebnega izražanja, skupinske dinamike ter opozarjanja na neenaka družbena razmerja v družbi skozi interaktivne in sodelujoče pristope ter aktivno participacijo.

KAJ JE FORUMSKO GLEDALIŠČE?
»Forumsko gledališče« je tehnika, kjer igralke_ci odigrajo kratek prizor, v katerem je jasno prikazana oseba, ki je zatirana in oseba, ki zatira. Tehnika sloni na improvizaciji igralk_cev in gledalk_cev v enem (gled-igralk_cev). Intervencije potekajo ena za drugo, nikoli istočasno, ko gled-igralke_ci odigrajo svoje predloge za soočanje s situacijo in jo fizično pokažejo na odru. Temu sledi diskusija s širšo publiko o resničnosti intervencije in realni možnosti predlagane situacije, prizor pa se ponavlja večkrat z različnimi intervencijami. V forumskem gledališču most in kontakt med gledalci in igralci vzpostavlja moderator_ka – joker_ka, ki gledalke_ce spodbuja k aktivni participaciji, diskusiji in premisleku. V tej tehniki se z gledališkim orodjem obravnava možnosti za družbene spremembe – gre za refleksijo realnosti in vajo za akcijo v prihodnje v situacijah v življenju.

KDO JE IZVAJALEC DELAVNICE?
BARBARA POLAJNAR (r. 1987), dela kot samozaposlena v kulturi kot performerka, producentka in pedagoginja gledaliških delavnic. Študirala je kulturologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je tudi diplomirala in magistrirala iz gledališča zatiranih. Od leta 2010 je izvajalka delavnic, usposabljanj in izobraževanj v tehnikah gledališča zatiranih v Sloveniji in v tujini. Je soustanoviteljica in zakonita zastopnica Kulturno umetniškega društva Transformator. V Mariboru vodi gledališko-aktivistično skupino ZIZ. Je programska vodja Ne-festivala gledališča zatiranih. S sodelavko Metko Bahlen Okoli sta mentorici skupine Vse ali nič, ki po gledališču zatiranih deluje v Ljubljani. Bila je koordinatorka mednardnega projekta LegiLAB 4 Progress, kjer so organizacije iz štirih držav raziskovale tehniko gledališča zatiranih imenovano zakonodajno gledlaišče. Bila je programska vodja mednarodnega usposabljanja v tehnikah gledališča zatiranih Explore the Diversity in the Theatre of the Oppresed (Theater der Unterdrückten Wien). Je avtorica in performerka v predstavah Za štirimi stenami, Gala ni šala, Narcissus, Med dvema ognjama, Objem granitne kocke, FiloZOO, Poroke brez meja, Ema, Omare stare šare, Moje prav(lj)ice, Status quo na trgu dela … S prispevki o gledališču zatiranih je sodelovala na simpozijih in konferencah (mednarodna konferenca Caravan: WE-FOR-GET, simpozij Gledališke pedagogike, simpozij »Izzivi medkulturnega dialoga v Mariboru« … ), prav tako pa objavlja prispevke (Družboslovne razprave, Folio, Nevladna, zbornik Praznovanje možnosti transformacije …) ter je sourednica zbornika Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj: Gledališče zatiranih za razvoj političnega gledališča in zbornika Gledališče zatiranih na delu.

Vabljeni!