Vtisi iz izmenjave “Road to the future” na Slovaškem

Vsa slovenska ekipa se je na izmenjavi imela dobro. Na začetku so se seveda pojavljale skrbi kot so na primer kakšni bodo ljudje, kaj če ne govorim dovolj dobro angleško, kaj če česa pri tematiki ne bom razumela ipd., vendar so se vse te skrbi na koncu izkazale za nepotrebne.

Tako udeleženci kot vodje smo se že na začetku zaradi raznih skupinskih iger ujeli nekateri boljše, nekateri slabše, a na koncu smo med sabo spletli kar nekaj prijateljskih vezi. Z nekaterimi še vedno ostajamo v stiku.

Težav z razumevanjem tematike nismo imele, saj se ni pojavljalo veliko strokovnih izrazov, delavnice pa so bile zanimive.

Poleg delavnic o migracijah pa smo imeli zelo pester progam na sploh. Imeli smo veliko ,,teambuilding” aktivnosti, ,,enegizerjev”, ogledov okolice, igrali smo veliko skupinskih iger …

Na področju same tematike bi lahko odnesle več znanja, vendar pa smo pridobile marsikatero drugo vrlino. Izboljšale smo komunikativne sposobnosti, izboljšale naš besedni zaklad (v angleščini in drugih jezikih), veliko smo se naučile o drugih kulturah, naravi, običajih v drugih državah, pridobile nove izkušnje, razširile naša obzorja …

Mislim, da je ta izmenjava bila za vse dobra izkušnja in da bomo to zagotovo ponovile.

Ajda Pevc