Medkulturno povezovanje v Zagorju

Mladinski center Zagorje ob Savi in Osnovna šola Toneta Okrogarja sta v 2018 naredila korak naprej v skupnem sodelovanju. V okviru programa Erasmus +: Mladi v akciji sta okrepila povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja, vnesla v program šole še več medkulturnih vsebin ter krepila zaposlitvene kompetence vključene mlade osebe.

OŠ Toneta Okrogarja je gostila prostovoljko Ano Polanco Rodriguez z juga Španije, ki je bila redno vključena k pouku angleščine in občasno k drugim predmetom. Preko 500 učencev je s prostovoljko in učitelji kuhalo španske jedi, se pogovarjalo o hobijih, učilo o priljubljenih temah ter tako skupaj soustvarjalo bolj interaktiven in medkulturen pouk. Učenci in učitelji so se udeleževali “Ur španske kulture”, kjer so se učili osnov jezika, o Španiji, običajih in navadah.

Ana, ki je po poklicu učiteljica, je z javnim nastopanjem, timskim delom, s pripravami učnih ur ter številnimi drugimi aktivnostmi postala suverenejša v poučevanju, pridobila je izkušnje, s katerimi je bolj zaposljiva na trgu delovne sile. Zaradi celotne izkušnje v tujem okolju je postala pogumnejša, močnejša in se bolj zaveda lastnih sposobnosti. Ob koncu prostovoljskega dela v OŠ Toneta Okrogarja pravi: “Vsak posameznik v šoli je bil dober in prijazen z mano in v šoli sem se počutila odlično prav vsak dan.”

Njena koordinatorka v šoli, Melanija Majdič Zupančič, učiteljica angleščine, je opazila, da je zaradi vključenosti mednarodne prostovoljke tim učiteljev in drugih zaposlenih postal bolj kooperativen, strpen in dovzeten za potrebe drugih in dodaja: “Kot ekipa in šola smo bolj odprti za nove ideje, učne strategije in povezovanje na splošno. Naši učenci in učitelji se učijo spretnosti za 21. stoletje.”

Na podlagi dobre prakse vključevanja mednarodnih prostovoljcev v zgoraj omenjeno šolo, se tudi druge šole odločajo za pogostejše vključevanje mednarodnih prostovoljcev, kar je pomemben dosežek Mladinskega centra Zagorje kot koordinatorja projektov Evropske prostovoljske službe.


Evropska prostovoljska služba v okviru programa Erasmus + omogoča mladim, starim med 17 in 30 let, ne glede na status, večmesečno prostovoljsko delo v organizaciji v tujini, po novem v okviru programa Evropska solidarnostna enota.

Avtor fotografije: Osnovna šola Toneta Okrogarja