Mednarodni prostovoljski #MamoTo

Preko programa Evropske prostovoljske službe (EVS) je Mladinski center Zagorje (MC ZOS) v letu 2017 gostil 5 in poslal v tujino 11 prostovoljcev.


EVS je ena od mednarodnih mobilnosti programa Erasmus +, ki je namenjena mladim, starim 17 do 30 let, ki opravljajo prostovoljsko službo v tujini s poudarkom na pridobivanju kompetenc za boljšo zaposljivost na trgu dela.

Od 11. do 13. oktobra 2017 je v Fiesi potekalo Usposabljanje za koordinatorje EVS, ki se ga je (poleg koordinatorjev EVS iz 35 organizacij) udeležila tudi Nina Nahtigal, ki koordinira EVS v MC ZOS, da bi dvignila kakovost izvajanja programa pošiljanja, gostovanja in koordinacije prostovoljcev EVS. Na nacionalnem usposabljanju, ki je potekalo v organizaciji nacionalne agencije Movit, se je seznanila s praksami izvajanja EVS v organizacijah kot so mladinski centri, šole, varstveno delovni centri in najrazličnejše nevladne organizacije.

Za nadaljnje delo s prostovoljci EVS ji bodo koristila pridobljena znanja o vprašanjih z močjo (npr. Kdo si, ko odpadejo vse tvoje vloge?), novih informacijah o izvajanju Evropske solidarnostne enote (ESE, European Solidarity Corps, ESC) in načinih predstavljanja svojega znanja delodajalcem.

Navdušena je, ker oboji, koordinatorji EVS v Sloveniji in nacionalna agencija Movit, vidijo smisel v razvijanju kompetenc mladih, prepoznavajo učinke odpiranja družbe za spremembe in ker oboji verjamejo v mlade Evropejce, saj le-ti na podlagi EVS izkušnje pišejo uspešne osebne in skupnostne zgodbe ter postanejo kompetentni (so)delavci.