Delavnica kritične pismenosti

Vabimo te na delavnico kritične pismenosti, ki se bo odvila v sredo, 10. 5. 2017, med 17.00 in 21.00 v Mladinskem centru Zagorje ob Savi.

Obvezne so predhodne prijave na: info@mczos.si 

 

critical-thinking

Delavnice kritične pismenosti so vsebinsko osredotočene na spodbujanje posameznic_kov k iskanju kakovostnih virov in argumentiranih informacij o aktualnih družbenih temah. S kritično pismenostjo kot konceptom, ki pismenosti, kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov dodaja kritičnost kot eksplicitno etično in politično dimenzijo, želimo posameznice_ke opolnomočiti v tej meri, da spoznajo, da sta jezik in dostop do informacij in znanja ključni osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po katerih se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje. Razvijanje le-te omogoča zmožnost kritičnega branja informacij in različnih manipulativnih besedil kot tudi zmožnost samostojnega ustvarjanja besedil in družbeno-angažiranih akcij s katerimi lahko aktivno in odgovorno sodelujemo v družbi v različnih kontekstih.

Udeleženke_ci se bodo na seminarju seznanile_i s sledečim (cilji delavnice):

  • kako razviti kritični pogled v to, kako različna besedila (v medijih, na spletnih blogih, šolskih učbenikih, uradnih dokumentih…) oblikujejo naše svetove, kulture in identitete na vpliven, pogosto prikrit način;
  • kako uporabiti besedila (pisana in slikovna) kot družbena orodja na načine, ki omogočajo preoblikovanje teh istih svetov;
  • zavedati se samoumevnosti s katero večinoma sprejemamo množico sporočil in jo nadomestiti s previdnostjo in pozornostjo do ciljev in agend prav teh sporočil;
  • kako se na podlagi novo pridobljenega razumevanja in znanja organizirati za dejavno, angažirano in ustvarjalno opozarjanje na problematike ali reševanje problematik v svojem neposrednem družbenem okolju.

Delavnico izvajata sodelavki Pekarne Magdalenske mreže.