Večgeneracijski center Zasavje

ZASAVJE BOGATEJŠE ZA PRVI VEČGENERACIJSKI CENTER 

vgc

V januarju 2017 je tudi v Zasavju vrata odprl Večgeneracijski center Zasavje, ki je eden izmed 15 slovenskih večgeneracijskih centrov, ki jih za obdobje petih let sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Del sredstev za delovanje centra so zagotovile tudi lokalne skupnosti.

Zasavska ljudska univerza je bila kot prijaviteljica projekta uspešna na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za naslednjih pet let pridobila sredstva za delovanje prvega Večgeneracijskega centra v Zasavju (VGC Zasavje). Partnerja v projektu pa sta še Mladinski center Zagorje in  Mladinski center Hrastnik.

Poslanstvo VGC Zasavje je širjenje kulture vseživljenjskega učenja ter preraščanje v medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključevanje še posebej ranljivih skupin v Zasavju.

Celotna vrednost projekta: 673.447,19 €. Projekt sofinancirata Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v višini 574.999,99 €. Sredstva lokalne skupnosti 98.447, 20 €.

Trajanje sofinanciranja projekta od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021. Partnerji zagotavljajo izvajanja aktivnosti še 6 mesecev po zaključku sofinanciranja projekta.

Povezava EU skladi: http://www.eu-skladi.si

oip_vgc_2017