F-day: debatni večer

Je genetsko spreminjanje organizmov nekaj, kar lahko reši svet, ali vodi v katasrofo? Je raziskovanje vesolja pomembno, ali je to le potrata sredstev, ki bi jih lahko porabili za kaj bolj uporabnega? Je prav, da je cepljenje otrok obvezno? To je le nekaj vprašanj, ki razdvajajo družbo na zagovornike in nasprotnike, tako v širši kot tudi strokovni javnosti.

Debata je komunikacijski proces, kjer se soočijo nasprotne skupine, ter na uravnotežen in kulturen način predstavijo svoje argumente in poskušajo prepričati sodnika oziroma publiko. Debata spodbuja kritično mišljenje, družbeno osveščenost, informacijsko pismenost in komunikacijske veščine.

debate_educacao

Vljudno vabljeni, da se v petek, 2. decembra 2016, ob 18. uri udeležite debatnega večera v Mladinskem centru Zagorje, kjer se boste seznanili z debato in se v njej tudi sami preizkusili na eno ali več različnih družbenih tem.